Van förhandlare blir vice ordförande

I och med att Liza Di Paolo Sandberg valdes till vice ordförande i SKPF Pensionärerna, får förbundet en van förhandlare. I 17 år har hon arbetat som ombudsman på Kommunals förbundskontoret i Stockholm och veckopendlat från sitt hem i Hudiksvall.

– Jag vill att mitt arbete i förbundet ska genomsyras av ordet tillsammans. Tillsammans ska vi fortsätta den resa som vi har påbörjat. Vi ska bli starka aktörer i samhällsdebatten. Alla ska ha en pension att kunna leva på, inte bara överleva, sa Liza Di Paolo Sandberg, när hon tackade för kongressens förtroende.

Hon gick med i SKPF Pensionärerna i samband med att hon gick i pension vid årsskiftet 2015/2016 och är i dag sekreterare i avdelning 50 Hudiksvall.

Under sin yrkeskarriär i fackförbundet Kommunal hade hon ansvar hälsa- och sjukvårdsfrågor samt sociala frågor.

– Jag var också vice ordförande i EPSU, Europafacket och satt i den fasta kommittén som hade ansvar för sociala frågor.

Det är också det sociala engagemanget och den ojämlika pensionen som Liza Di Paolo Sandberg vill lyfta fram i sitt arbete i förbundet.

– Jag började som undersköterska på Hudiksvalls sjukhus, men blev tidigt fackligt aktiv och vill med mitt arbete förbättra förhållandena för alla äldre.

Text Ullacarin Tiderman Foto Ullacarin Tiderman