”Vi vill inte göra samma misstag igen”

Några av fackförbunden har redan träffats för att analysera vad det var som gick fel och hur det kommer sig att tjänstepensionsavtalet PA-KL nu medför sänkningar av tjänstepensionen för mer än 150 000, nästan 8 procent av landets samtliga pensionärer.
– Fråga brådskar och det här måste vi åtgärda skyndsamt, hävdar Anne-Maria Carlsgård, förhandlare på fackförbundet Kommunal.

– Det vi gör nu är att analysera vad det är som har hänt och på vilka sätt som tjänstepensionsavtalet kan förändras. Vi måste säkerställa att det inte börjar läcka någon annanstans om tio år, säger Anne-Maria Carlsgård,
Kommunal är ett av flera förbund som har före detta medlemmar som drabbats av en sänkt tjänstepension på mellan 800 och 1 000 kronor. Övriga har varit anslutna till OFR, Offentlighetsanställdas förhandlingsråd, bland andra Vision, Lärarförbundet och Vårdförbundet. Andra har varit anslutna till tjänstemannafacken och akademikerfacken, bland andra Jusek.
Gemensamt för alla är att de tidigare jobba inom kommun och landsting och arbetsgivarparten har varit SKL, Sveriges kommuner och landsting eller på senare tid Pacta.
Enligt Anne-Maria Carlsgård borde en stor andel tidigare varit anslutna till Kommunal, och hon förmodar att många i dag är medlemmar i SKPF Pensionärerna.

Många protesterar
Bomben att tjänstepensionen minskar för en stor grupp pensionärer briserade kring juletid, men protesterna har inte tagit fart förrän en bit in på det nya året.
Pensionerna skulle ju höjas. Men samtidigt som regeringen gick ut med hurrarop inför den första utbetalningen av den allmänna pensionen, som innebär en höjning för pensionärer med låg pension, började telefonerna ringa hos SKPF pensionärerna och andra pensionärsorganisationer.
Det kom samtal till Kommunal, tjänstepensionsbolaget KPA, Pensionsmyndigheten och andra fackförbund. Vad hade hänt?
Och frågan många upprörda pensionärer ställde sig var: Hur kunde detta vara möjligt? I stället för förväntad höjd pension blev det en sänkning. För en del kan en lägre tjänstepension innebära att den totala pensionen blir mindre.

Pensionen ska inte vara någon jojo
– Pensionen ska inte gå upp och ner som en jojo. Vi vill naturligtvis se till att få bort de stora slagen. Och att detta inte kan hända igen, säger Anne-Maria Carlsgård.
Hon listar arbetsgången framöver:
Den först åtgärden är att komma överens med de andra fackliga organisationerna om vad det är som gått fel och hur man ska åtgärda detta.
Nästa steg i analysarbetet är att träffa SKL, vilket Kommunal gör i dag, för att höra deras version. Sedan är det meningen att förhandlare från båda sidor ska sätta sig ned för reella förhandlingar.
– Frågan brådskar naturligtvis. Och det är oerhört viktigt att det vi nu gör blir rätt så att de som går på det här avtalet inte drabbas av något annat i framtiden. Och det ska ske skyndsamt, avslutar hon.

Text Ullacarin Tiderman Foto Kommunal/Johan Laurén