WHO klassar utbrottet som en pandemi

Världshälsoorganisationen WHO meddelade på en presskonferens på onsdagen att spridningen av det nya coronaviruset nu är att beteckna som en pandemi.

”Under de senaste två veckorna har antalet fall av covid-19 utanför Kina trettondubblats och antalet länder som berörts har trefaldigats. Det finns nu över 118 00 fall i 114 länder och 4 291 människor har mist sina liv.”
Efter den inledningen konstaterade WHOs generalsekreterare doktor Tedros Adhanom Ghebreyesus däreftet att utbrottet nu bedöms vara en pandemi.

Folkhälsomyndighetens generaldirektör Johan Carlsson förklarar vad WHOs beslut betyder för Sverige.
Se inslaget

Regeringen har också med anledning av risken för smittspridning av coronaviruset/covid-19 i landet nu föreslagit att slopa karensavdrag.
Karensavdrag är ett avdrag på sjuklönen eller sjukpenningen som görs i samband med sjukfrånvaro.
Karensavdraget infördes den 1 januari 2019 och ersatte det som tidigare kallades karensdag. Syftet med ändringen var att det avdrag som görs när man är sjuk ska vara rättvist och förutsägbart.
Försäkringskassan håller för närvarande på att titta på hur slopandet av karensavdraget ska genomföras.

Regeringen kommer att slopa karensdagen ”under en begränsad tid” och att längden på perioden beror på coronavirusets spridning.
– I ett första skede kommer det att vara i två månader men såklart med möjlighet till förändring, sa Magdalena Andersson, S, vid en presskonferens.
Den slopade karensdagen gäller från onsdagen den 11 mars och till att börja med till den 11 maj.
Kostnaden kommer att bli knappt en miljard per månad men finansministern sade att det ”såklart beror såklart på hur stor smittspridningen blir”.

Text Ullacarin Tiderman Foto Kristian Pohl/Regeringskansliet