67 000 inlagda på sjukhus efter fallolyckor

Det är stora regionala skillnader när det gäller hur många som skrivs in på sjukhus på grund av fallolyckor, visar ny statistik från Socialstyrelsen. Siffror visar att det var 70 procent vanligare att äldre över 65 år vårdades på sjukhus i Stockholms län jämfört med Gävleborgs län. Totalt sett lades nära 67 000 personer in på sjukhus på grund av fallskador.

Fallolyckor är den olyckstyp som leder till flest dödsfall och sjukhusinläggningar per år, cirka 1 000 personer dör varje år, de flesta äldre. Under förra året skadade sig nära 67 000 personer så allvarligt efter ett fall att de behövde läggas in på sjukhus, 70 procent var 65 år och äldre.
Men antalet sjukhusinläggningarna på grund av fall har minskat, liksom för andra olyckstyper.

– Räknar man även in besök i specialiserad öppenvård för fallskador är minskningen mer marginell, och i gruppen 65 år och äldre syns ingen minskning, säger Kalle Brandstedt, utredare på Socialstyrelsen.

Stora skillnader i landet
Det finns stora regionala skillnader när det gäller fallolyckor. Bland personer 65 år och äldre var det var det betydligt vanligare att skrivas in på sjukhus i Stockholms län, jämfört med Gävleborgs län. I Stockholms län skrevs drygt 2 900 personer per 100 000 invånare 65 år och äldre in på sjukhus, i Gävleborgs län var det drygt 1 700 personer, en skillnad på 70 procent. Västerbotten och Västmanland hade också fler sjukhusinläggningar än snittet.

Skillnaderna är intressanta för kommuner och landsting att analysera. Exempelvis kan man jämföra vilka åtgärder som används för att förebygga fallskador.

Även när man räknar samman sjukhusinläggningar och specialiserad öppenvård, som besök på akuten och andra specialistmottagningar, ligger Stockholm högst och Gävleborg lägst.
– Skillnaderna är intressanta för kommuner och landsting att analysera. Exempelvis kan man jämföra vilka åtgärder som används för att förebygga fallskador. Det kan handla om fysiska aktiviteter för äldre, snöröjning och sandning vintertid, bra utomhusbelysning, behandling av benskörhet, regelbundna läkemedelsgenomgångar och synundersökningar, säger Kalle Brandstedt.

Fler kvinnor än män
Det är fler kvinnor än män över 65 år som får skrivas in på sjukhus eller söka specialiserad öppenvård på grund av fallolyckor.
– Däremot är det en högre andel män som avlider på grund av fallolyckor, säger Kalle Brandstedt.

Under veckan, 1 till 5 oktober har Socialstyrelsens årliga kampanjvecka Balansera mera pågått. Kampanjen har till syfta ett informera om och förhindra fallolyckor. Kampanjen har tre teman: mat, motion och medicin.
– Vi har i undersökningar sett att medvetenheten om riskerna med fallolyckor har ökat något. Samtidigt är det viktigt att det fallförebyggande arbetet i samhället fortsätter kontinuerligt, och det finns mycket man själv kan göra. Exempelvis behöver äldre tänka lite extra på att äta näringsriktigt och träna styrka och balans. Det är också viktigt att se över sitt läkemedelsintag, eftersom läkemedelsbiverkningar kan öka risken för fall, säger Barbara David, projektledare för kampanjen.

  • Stora skillnader mellan kommuner
    Jämför man kommuner och hur många personer över 80 år som lagts in på sjukhus på grund av fallolyckor varierade antalet från 33 per 1000 invånare till 84 per 1 000. Detta enligt siffror för perioden 2015-2017 från Socialstyrelsens patientregister.