Fallolyckor är den i särklass vanligaste olyckstypen i Sverige.

Webbutbildning ska minska antalet fallolyckor

200 personer faller varje dag så illa att de behöver sjukhusvård. Socialstyrelsen riktar varje år under en vecka fokus mot fallolyckor – i uppmaningen Balansera mera. Nu lanserar man också en webbutbildning – Ett fall för teamet – som vänder sig till personal inom vård och omsorg.

Fallolyckor är den i särklass vanligaste olyckstypen i Sverige. De allra flesta som ramlar är 80 år och äldre, men sanningen är att alla kan falla. 
Varje år faller cirka 70 000 personer så illa att de behöver uppsöka akutvård. Fallolyckor genererar ungefär 600 000 vårddygn. Varje år uppsöker över 300 000 människor akuten efter att ha skadats i en fallolycka. Samhällets kostnader för fallolyckor har beräknats uppgå till 12 miljarder kronor årligen. 
I dag är fall även den olyckstyp som leder till flest dödsfall i Sverige. 2016 var det över 1 000 personer som dog till följd av en fallskada, de flesta äldre. 

Samarbete ska ge framgång
Tanken med webbutbildningen är att utveckla olika verksamheter i att förebygga fallolyckor. Nyckeln till framgång menar Socialstyrelse är att höja kompetens för olika yrkesgrupper, genom att arbeta i team och systematiskt följa upp kvalitetsarbete. 

Webbutbildningen riktar sig till dem som jobbar inom hälso- och sjukvård och social omsorg, men angår definitivt alla äldre också. Mer information finns på Socialstyrelsens hemsida.

Socialstyrelsens fallkalender.

Socialstyrelsens fallkalender.

Kalender med tips
SKPF pensionärerna har sedan tidigare ett samarbete Socialstyrelsen, SKL, Regeringen, Livsmedelsverket och andra pensionärsorganisationer för att informera om och försöka förhindra fallolyckor.

SKPF pensionärerna har i ett samarbete med Socialstyrelsen tagit fram en praktisk kalender som man kan hänga på kylskåpet och som ger konkreta tips om hur man själv kan minska fallrisken i sin vardag.

Kalendern kommer att finnas i en mindre upplaga på kansliet från och med slutet av september. Exemplar kan beställas av avdelningarna i förbundet. Därefter går kalendern att beställa på Socialstyrelsen.

Text Peter Sandberg Foto iStockphoto