Alla inom äldreomsorgen, i särskilt boende och de med hemtjänst eller hemsjukvård, ska få en tredje dos vaccin mot covid-19.

Äldre på vårdboende och hemtjänst får en tredje dos vaccin

Alla inom äldreomsorgen, i särskilt boende och de med hemtjänst eller hemsjukvård, ska få en tredje dos vaccin mot covid-19. Rekommendationerna gäller också all som är 80 år och äldre, meddelade Folkhälsomyndigheten dagen innan restriktionerna som vi levt med i ett och ett halvt år togs bort helt.

Oron när smittspridningen ökar och att även äldre fullvaccinerade på särskilt boende blivit smittade gör att att man nu rekommenderar en påfyllnadsdos mot covid-19 till alla äldre med omsorg och till alla som är 80 år och äldre.
Enligt Folkhälsomyndighetens generaldirektör Johan Carlson är en orsak till beslutet att andelen fullvaccinerade personer bland de som smittas av covid-19 ökar.
– Skyddet mot svår sjukdom och död är fortsatt gott i alla vaccinerade grupper. Men vi kan se en ökad andel personer som insjuknar trots vaccination, främst bland dem som är 80 år och äldre.

Ökad smitta på äldreboenden
Ett annat skäl till beskedet är att antalet fall på landets äldreboenden har ökat de senaste veckorna.
Men Johan Carlson påpekade samtidigt att det totala antalet nya bekräftade fall bland befolkningen i stort har minskat sedan mitten av september.
Tidigare har Folkhälsomyndigheten rekommenderat personer med kraftigt nedsatt immunförsvar ska ta en tredje dos vaccin.

Prioriteringsordningen blir först att erbjudas en tredje dos till personer på äldreboenden. Därefter går turen till personer med hemtjänst och slutligen erbjuds alla personer som är 80 år och äldre att få sin dos.
För att vaccineras ska det ha gått minst sex månader sedan personen fick sin första vaccindos.

Kan bli aktuellt med en påfyllnadsdos till fler
Folkhälsomyndigheten meddelde också att det i ett senare skede också kan bli aktuellt med en påfyllnadsdos till fler grupper.

Johan Carlson uppmanade också att alla och särskilt anställda inom äldreomsorgen, bör vaccinera sig mot covid-19.
– Personal inom vård och omsorg, och vuxna anhöriga, bör ha sett till att vaccinera sig, sa han vid pressträffen den 28 september.

Text Ullacarin Tiderman Foto iStockphoto