Etikett: Påfyllnadsdos

Alla över 65 år erbjuds fjärde dos

Folkhälsomyndigheten rekommenderas nu personer som är 65 år eller äldre att ta en fjärde dos vaccin mot covid-19. I rekommendationen omfattas personer mellan 18 och 64 år med måttlig till allvarlig immunbrist.

Påfyllnadsdos för 65 plus redan efter fem månader

Folkhälsomyndigheten vill att påfyllnadsdos av vaccin mot covid-19 ska tas redan fem månader efter den senaste dosen. Rekommendationerna gäller för personer som är 65 år och äldre. Målet är så många som möjligt ska vaccineras så snart det går.

Äldre på vårdboende och hemtjänst får en tredje dos vaccin

Alla inom äldreomsorgen, i särskilt boende och de med hemtjänst eller hemsjukvård, ska få en tredje dos vaccin mot covid-19. Rekommendationerna gäller också all som är 80 år och äldre, meddelade Folkhälsomyndigheten dagen innan restriktionerna som vi levt med i ett och ett halvt år togs bort helt.

Tredje dos mot covid-19 troligen nästa år

Nästa år kommer sannolikt en större andel av befolkningen att erbjudas en påfyllnadsdos av vaccin mot covid-19. Vissa riskgrupper kan eventuellt få en tredje dos redan till hösten. Tillgången på vaccin kommer att vara god under lång tid framöver, enligt Folkhälsomyndigheten, FHM.