Äldre och pensioner är inget populärt ämne i Almedalens partiledartal.

Ännu färre ord om äldre i Almedalen

Dag tre har nu passerat i Almedalen och vi fortsätter vår granskning av hur stor plats äldre tillåts ta i debatten. Om möjligt blev det ännu sämre i dag.

Många har det säkert trevligt i Almedalen och när detta skrivs öppnas det roséflaskor på löpande band får man förmoda.

I alla fall om man är ung och kvar i arbetslivet. För äldre med pension som enda inkomst var denna tredje dag tämligen bedrövlig.

Vårt enkla test under Almedalsveckan går ut på att i partiledarnas tal räkna hur mycket de pratar om äldre och pensioner. Vi räknar helt enkelt hur många gånger det nämner orden äldre och pension.

I dag var det kristdemokraternas Ebba Buschs tur. Hon lyckades nämna pension en gång, men då utan att mena det som 2,3 miljoner människor har som sin försörjning. I stället pratade hon om att det är dags att pensionera landstingen.

När hon en enda gång nämnde ordet äldre handlade det faktiskt om Sveriges pensionärer. Kristdemokraterna vill att även äldre ska ha råd med god tandvård och att bredden på en människas leende inte ska baseras på storleken på personens banksaldo.

Under kvällen har Liberalernas Johan Pehrson talat. Två gånger nämnde han äldre: Dels när han lovade att Sverige ska bli tryggare och friare för både unga och äldre, dels när han berättade om att Liberalerna vill öka egenmakten för bland annat ensamma människor på äldreboenden. Om pensioner hade Johan Pehrson dock ingenting att säga. Inte ett ord. Knäpptyst. Var fjärde svensk känner sig nu bortglömd av Sveriges liberala parti.

Så här ser alltså statistiken ut för dagens partiledartal:
Pension: 1-0 till Ebba Busch
Äldre: 2-1 till Johan Pehrson

Tre partier återstår. Snart vet vi hur viktiga äldre är i partiernas ögon.

Läs också

Almedalen dag 1: Få ord om äldre i Almedalen
Almedalen dag 2: Almedalens pensionsstjärna
Almedalen dag 4: Inga ord om äldre i Almedalen
Almedalen dag 5: 0,14‰

Text Markus Dahlberg Foto Elin Nysten/Region Gotland