Från och med den 1 juni inför regeringen lättnader i restriktionerna som införts med anledning av smittrisken för covid-19.

Äntligen lättas restriktionerna

Sverige kommer att öppna upp och lätta på restriktionerna som genomförts med anledning av smittrisk för covid-19 i fem steg. Planen är enligt regeringen följande och bygger på Folkhälsomyndighetens förslag:

Steg ett träder i kraft den 1 juni och steg två införs den 1 juli. Steg tre är preliminärt satt till den 15 juli och steg fyra är tänkt att inträda i september. Det sista och femte steget har ännu inget beräknat datum.

Huruvida lättnader kan göras avgörs av smittläget, belastningen och hur många som vaccinerat sig.

Lättnader den 1 juni – steg 1
▪ Krogar tillåts ha öppet till 22.30.
▪ För inomhusarrangemang utan anvisade sittplatser är deltagartaket fortsatt åtta. Finns anvisade sittplatser höjs deltagartaket till 50. Det innebär att biosalonger och teaterföreställningar får ett publiktak på 50 personer.
▪ För utomhusarrangemang kommer deltagartaket att höjas till 100 deltagare utan anvisade sittplatser och 500 deltagare med anvisade sittplatser. Nu kommer fotbollsmatcher och konserter som hålls utomhus med sittande publik att få ett maxtak på 500 personer.
▪ Folkhälsomyndigheten och länsstyrelserna kan dock besluta om ett lägre maxtak regionalt om det behövs, om det är stor smittspridningen eller risken för det är hög.
▪ Idrotter som genomförs på stora ytor utomhus, som cykling och löpning, får ha upp till 150 personer som deltar samtidigt.
▪ Mindre cuper och tävlingar för barn tillåts både inomhus och utomhus tillåts. Dessutom tillåts sommarläger för barn.
▪ För loppisar och andra marknader gäller inte längre regeln om åtta personer för offentliga tillställningar.
▪ Maxtaket tas bort för nöjesparker, men en yta på 20 kvadratmeter per person krävs.

Lättnader den 1 juli – steg 2
▪ Serveringsställenas öppettider förlängs ytterligare. Regeln om max fyra personer i sällskap på utomhusserveringar försvinner. På utomhusserveringar tas även regeln om avstånd mellan sällskap bort och det blir tillåtet att servera mat och dryck stående.
▪ Rådet om att endast umgås med den närmsta kretsen tas bort.
▪ Maxtaket vid allmänna sammankomster höjs till 50 deltagare utan anvisade sittplatser och 300 deltagare med anvisade sittplatser för inomhusarrangemang.
▪ För utomhusarrangemang kommer deltagartaket att höjas till 600 deltagare utan anvisade sittplatser och 3 000 deltagare med anvisade sittplatser.
▪ Vid idrottstävlingar som genomförs på stora ytor utomhus, som cykling och löpning, höjs deltagartaket till 900 personer.
▪ Rådet till föreningar om att ställa in, skjuta upp eller genomföra möten på distans lättas upp så att de kan ske, men dessa ska fortsatt ske utan trängsel.

Lättnader från 15 juli – steg 3
▪ Rådet om munskydd i kollektivtrafiken tas bort. Dessutom försvinner de nuvarande passagerarbegränsningarna för långväga kollektivtrafik med tåg och buss.
▪ Reglering om hur många som får vistas i exempelvis butiker, köpcentrum och gym tas också bort, men trängsel ska fortsatt undvikas.
▪ Kommunernas möjlighet att besluta om vistelseförbud på särskilt angivna platser upphävs.

Lättnader från september – steg 4
▪ Alla deltagarbegränsningar för allmänna sammankomster, offentliga tillställningar och privata sammankomster tas bort.
▪ Reglering på serveringsställen inomhus tas bort, däribland storleken på sällskap.

Sista steget – steg 5 – datum ej fastlagt
Kvarvarande restriktioner hävs
▪ De sista restriktionerna innefattar bland annat trängselregler på handelsplatser samt i kultur- och fritidsverksamhet.
▪ Dessutom hävs Folkhälsomyndighetens allmänna råd om att undvika trängsel, arbeta hemma och hålla särskilt god handhygien.

Källa Folkhälsomyndigheten och SvD

Text Ullacarin Tiderman Foto IStockphoto

Senaste artiklarna