Regeringen och Folkhälsomyndigheten vidtar ytterligare åtgärder mot den ökade smittspridningen i landet.

Åtgärder mot smittspridning återinförs

Från och med i dag den 8 december införs fler smittskyddsåtgärder. Förvärras smittläget sker ytterligare åtgärder i två steg.

Nu införs i ett första steg ytterligare smittskyddsåtgärder som kommer att gälla tillsammans med de rekommendationer som redan gäller i dag. Regeringen och Folkhälsomyndigheten gör den bedömningen att landet har en ökad smittspridning samt en viss ökad vårdbelastning och därför krävs i ett första steg ytterligare smittskyddsåtgärder.

Rekommendationerna är följande:

  • Arbetsgivare ska möjliggöra att anställda i viss utsträckning kan arbeta hemifrån.
  • Lärosäten, som universitet, högskolor, folkhögskolor, yrkeshögskolor och kommunal vuxenutbildning, ska tills vidare bedriva undervisning på plats, men vidta smittskyddsåtgärder som till exempel att hålla avstånd vid större samlingar.
  • Skolorna ska vidta förebyggande åtgärder vid exempelvis konserter och avslutningar genom att glesa ut i lokalerna.
  • Serveringsställen ska undvika trängsel och vidta andra lämpliga smittskyddsåtgärder.
  • Vuxna personer bör hålla avstånd i offentliga miljöer, undvika miljöer med trängsel, välja, om möjligt, andra transportsätt än kollektivtrafik.
  • Resenärer bör använda munskydd vid trängsel eller när det inte går att hålla avstånd i kollektivtrafik, både långväga och kortare resor oavsett färdmedel (buss, tåg, taxi, båt).
  • Kollektivtrafiken bör köras i en sådan omfattning att trängsel kan undvikas, turtätheten bör inte dras ned.

Om läget skulle förvärras finns möjlighet att införa ytterligare åtgärder och i fler steg, enligt en åtgärdsplanen. Vid väsentligt ökad smittspridning och en ökad vårdbelastning – Steg 2. Och vid en situation med mycket hög smittspridning och en mycket hög vårdbelastning kan ett tredje steg vidtas med ytterligare smittskyddsåtgärder – Steg 3.

Steg 2:
Smittskyddsåtgärder som kan tillkomma vid en väsentligt ökad smittspridning och en ökad vårdbelastning.

▪ Endast arbetstagare vars fysiska närvaro är nödvändig för att kunna bedriva verksamheten bör vara på plats.
▪ Delvis undervisning på distans för lärosäten för vuxna.
▪ Vuxna ska avstå från matcher, tävlingar och läger.
▪ Föreningar ska avstå från större läger, tävlingar och cuper.
▪ Större samlingar i skolorna bör undvikas.
▪ Vaccinationsbevis för allmänna sammankomster och offentliga tillställningar med färre deltagare.
▪ Vaccinationsbevis för fler verksamheter. Ett förslag om vaccinationsbevis vid gym och restauranger utreds och skickas på remiss.
▪ Smittskyddsåtgärder för fler verksamheter, till exempel avstånd mellan sällskap på serveringsställen, eller deltagarbegränsningar för privata sammankomster i hyrda lokaler.

Steg 3:
Smittskyddsåtgärder som kan tillkomma vid en mycket hög smittspridning och en mycket hög vårdbelastning.
▪ Vuxna ska begränsa nära kontakter.
▪ Delvis fjärr- eller distansundervisning i gymnasieskolan.
▪ Sociala evenemang som till exempel fritidsaktiviteter, läger och cuper för barn och unga ställs in.
▪ Begränsade öppettider på serveringsställen.
▪ Max antal personer per kvadratmeter på till exempel handelsplatser.
▪ Besöksförbud inom omsorg.

Det här gäller redan:
▪ Särskilda rekommendationer om att hålla avstånd till andra människor för ovaccinerade.
▪ Stanna hemma och testa dig vid symtom – även om du är vaccinerad.
▪ Råd för resenärer, bland annat att undersöka vilka regler och rekommendationer som gäller på ditt resmål och att inte resa alls om du har symtom som kan bero på covid-19.
▪ Vaccinationsbevis för allmänna sammankomster och offentliga tillställningar inomhus med fler än 100 personer.

Källa: Folkhälsomyndigheten.

Regeringens åtgärdsplan för införande av smittskyddsåtgärder

Text Ullacarin Tiderman Foto iStockphoto