Etikett: Smittspridning

Fortsatt ökning av covid-19 i stora delar av landet

Smittspridningen av covid-19 fortsätter att öka i stora delar av Sverige. Andelen bekräftade covid-fall som smittats utomlands ligger runt 17 procent. Folkhälsomyndigheten råder alla som inte är fullvaccinerade ska testa sig vid hemkomst från resor utanför Norden.

Lättade restriktioner från 1 juni

Folkhälsomyndigheten gör bedömningen att samhället i stort kan återgå till ett normalläge i september 2021. Men detta är beroende av att vaccineringen mot covid-19 fortskrider som planerat och att allmänheten fortsätter att följa regler och rekommendationer. Därefter kommer det successivt att ske anpassningar av rådande smittskyddsåtgärder. Lättnaderna börjar genomföras den 1 juni.

Astra Zenecas vaccin pausas efter misstanke om biverkningar

Efter flera indikationer på att Astra Zenecas vaccin mot covid-19 kan orsaka allvarliga biverkningar, beslutar Folkhälsomyndigheten och Läkemedelsverket att pausa läkemedlet i tre dagar. Anledningen är att myndigheterna vill invänta de besked, som EMA, den europeiska läkemedelsmyndigheten ska lämna om huruvida det finns samband mellan vaccinet och biverkningarna.