Varje år drabbas 30 000 personer av bältros och en fjärdedel av befolkningen drabbas någon gång i livet, vanligtvis efter fyllda 50 år.

Bältrosvaccin kan bli del i det nationella vaccinationsprogrammet

Ett nytt, mer effektivt vaccin mot bältros finns på marknaden och Folkhälsomyndigheten, FHM, vill utreda om vaccinet kan tas med i det nationella vaccinationsprogrammet, så att det blir subventionerat eller kostnadsfritt.

Enligt Folkhälsomyndigheten drabbas 30 000 personer årligen av sjukdomen och en fjärdedel av befolkningen drabbas någon gång i livet, vanligtvis efter fyllda 50 år.

Det nya vaccinet mot bältros heter Shingrix och har en effektivitet på 90 procent jämfört med det gamla vaccinet Zostavax, som bara är effektivt till 50 procent. Men det nya vaccinet kostar nästan 5 000 kronor för två doser, som behövs för att uppnå fullgott skydd och få har råd att vaccinera sig.

Bara vaccinationsprogram för barn
Nationella vaccinationsprogram delas in i allmänna vaccinationsprogram, för hela befolkningen, och särskilda vaccinationsprogram, som är till för definierade riskgrupper. För tillfället finns endast ett allmänt vaccinationsprogram: det allmänna vaccinationsprogrammet för barn. 

SKPF Pensionärerna kräver att ett särskilt vaccinationsprogram ska införas också för äldre, +65.
– Vi vill se ett liknande allmänt nationellt vaccinationsprogram för äldre som för barn, med vaccin anpassade för äldre. Då exempelvis vaccination mot pneumokocker, influensa och bältros. Det minskar smittspridning och lidande och är därför samhällsekonomiskt effektivt, säger SKPF pensionärernas förbundsordförande Liza di Paolo-Sandberg.

Regeringen har inte beslutat om några särskilda vaccinationsprogram riktade till definierade riskgrupper. Folkhälsomyndigheten har däremot lämnat förslag på införande av särskilda program mot fyra sjukdomar: hepatit B, influensa, allvarlig pneumokocksjukdom och tuberkulos. Och nu ska alltså vaccin mot bältros också utredas.

FHM ger rekommendationer
Vid sidan om de nationella vaccinationsprogrammen, allmänna och särskilda, kan Folkhälsomyndigheten ge ut rekommendationer om vaccinationer. Så har exempelvis skett med vaccin mot covid 19. Och i detta fall har regeringen beslutat att följa Folkhälsomyndighetens rekommendation att alla i Sverige boende personer över 18 år vaccineras mot covid-19. Man har nyligen även godkänt vaccination av barn fyllda 16 år.

Det primära syftet med vaccinationen är i det första skedet att tidigt skydda de grupper som har störst risk att bli allvarligt sjuka eller avlida i covid-19. I ett senare skede är syftet att förhindra spridning av sjukdomen i samhället.

Övriga rekommendationer är inte bindande, utan regionerna beslutar själva om rekommendationerna ska följas, hur de ska implementeras och om eventuella avgifter för patienterna. Detta gäller exempelvis vaccinering mot influensa som rekommenderas för äldre över 65 år.

Text Ullacarin Tiderman Foto iStockphoto