Besöksförbudet på landets äldreboenden förlängt till oktober

Regeringen har beslutat att förlänga besöksförbudet på äldreboenden ytterligare, till och med den sista september.

Regeringen oroar sig för den ökade smittspridningen i landet och har därför beslutat att förlänga besöksförbudet på äldreboenden med en månad och stoppet gäller nu till och med den 30 september. Samtidigt inser man det negativa konsekvenserna av ett besöksstopp och uppdrar till Folkhälsomyndigheten och Socialstyrelsen att utreda om man i stället kan vidta andra åtgärder, eller om förbudet ska fortsätta att gälla.

– Det ska man tolka som att det den 1 oktober skulle kunna vara möjligt att ersätta besöksförbudet med andra åtgärder. Situationen ser väldigt mycket bättre ut just nu. Vi vill ju vara säkra på att det fortsätter så och att vi har åtgärder på plats så att man både kan hantera eventuella nya utbrott och se till så att vi inte sätter igång en ökad smittspridning, sa socialminister Lena Hallengren, S.

Om myndigheterna gör bedömningen att det är möjligt och lämpligt att det nu gällande tillfälliga förbudet mot besök i särskilda boendeformer för äldre upphör att gälla den 30 september 2020, ska myndigheterna redovisa vilket stöd som kan ersätta besöksförbudet. Ett sådant stöd ska i så fall kunna tillämpas från och med den 1 oktober 2020.

Text Ullacarin Tiderman Foto iStockphoto

Senaste artiklarna