Billigare för pensionärer att gå till tandläkaren

Nu blir det betydligt billigare att gå till tandläkaren. Regeringen har beslutat att dubblera det allmänna tandvårdsbidraget, ATB, för alla. För den upp till 29 och över 65 år innebär det att bidraget höjs till 600 kronor om året. På så sätt ska fler få möjlighet att besöka tandvården regelbundet.

– Det ska inte synas i munnen om du är fattig eller rik. För pensionärer och unga innebär höjningen att det nu uppgår till 600 kronor per år. Det kommer göra stor skillnad för många, säger socialminister Annika Strandhäll.
Det allmänna tandvårdsbidraget utgår, med två olika nivåer, till alla som passerat åldern för avgiftsfri tandvård för unga. Det används till att subventionera tandvårdsbesök. Regelbundna undersökningar är avgörande för en god tandhälsa.

Äldre ska inte behöva avstå från besök
– Ingen ska behöva avstå från tandläkarbesök för att man inte har råd. Vi måste säkerställa mer regelbundna besök och att unga och äldre inte väljer bort att gå till tandläkaren, säger socialminister Annika Strandhäll.
För gruppen som är mellan 22 och 29 år och för dem som är 65 år eller äldre är det årliga bidraget, från den 15 april 2018, 600 kronor. För gruppen som är mellan 30 och 64 år är bidraget 300 kronor per år.

Vill ha mer jämlik tandvård
Regeringens syfte är att sänka trösklarna för regelbundna tandläkarbesök. Regeringen har även nyligen tillsatt en utredning som ska se över hur tandvården ska bli mer jämlik så att fler har råd att gå till tandläkaren.
Praktiskt fungerar det allmänna tandvårdsbidraget på samma sätt som tidigare. Bidraget brukar vanligtvis dras av automatiskt vid betalning av tandvårdsbesök. Reformen beräknas kosta 750 miljoner kronor per år fullt utbyggd, och 531 miljoner kronor 2018.

Före reformen var beloppen 300 respektive 150 kronor. Upp till 22 år är tandvården avgiftsfri, regeringen har aviserat en höjning till 23 år som sker den 1 januari 2019.

Text Ullacarin Tiderman Foto iStockphoto