De vanligaste dödsorsakerna under årets första sex månader var hjärt- och kärlsjukdomar och cancer, men därefter kom covid-19, enligt en ny rapport från Socialstyrelsen. 

Covid-19 tredje största dödsorsaken under våren

Covid-19 var den tredje vanligaste dödsorsaken under de första sex månaderna 2020, enligt ny statistik från Socialstyrelsen.

Under det första halvåret dog 51 534 personer i Sverige. De vanligaste dödsorsakerna var hjärt- och kärlsjukdomar och cancer, men därefter kom covid-19, enligt en ny rapport från Socialstyrelsen.

Av de 25 609 kvinnor som dog hade 2 565 kvinnor covid-19 som underliggande dödsorsak, och av de 25 925 män som dog hade 2 987 covid-19 som underliggande dödsorsak.

− Covideffekten syns tydligt i statistiken. Sjukdomen har bidragit till att dödligheten bland kvinnor ökat med 10 procent, och bland män med 14 procent i jämförelse med första halvåret 2019, säger Mona Heugren, avdelningschef på Socialstyrelsen, i ett pressmeddelande.

Under första halvåret 2020 dog 14 000 personer i hjärt- och kärlsjukdomar, 11 600 dog av cancer och runt 5 500 dog till följd av covid-19. Andra dominerande dödsorsaker var demenssjukdomar, lungsjukdomar och dödsfall orsakade av yttre händelser.

Text Ullacarin Tiderman Foto iStockphoto