Nu är det åter dags för pensionärer som bor utomlands att lämna in levnadsintyg till Pensionsmyndigheten.

Dags lämna intyg för utlandsboende pensionärer

Nu är det dag att lämna in det årliga levnadsintyget för de pensionärer som bor utomlands. Detta för att Pensionsmyndigheten ska kunna betala ut korrekt ersättning.

I år betalar Pensionsmyndigheten ut pension till omkring 160 000 personer bosatta i mer än 170 länder. Det årliga levnadsintyget från de utlandsboende pensionärerna gör att Pensionsmyndigheten kan betala ut korrekt ersättning.

Pensionsmyndigheten betalar ut pensioner till 161 787 personer som bor i utlandet. Från de allra flesta, drygt 95 000 pensionärer, har det kommit ett levnadsintyg automatiskt tack vare ett elektroniskt utbyte med nio länder. Övriga utlandsboende pensionärer får ett brev med budskapet att de själva behöver lämna ett levnadsintyg för att få fortsatta utbetalningar. Informationen i de nära 67 000 brev som skickas ut har förtydligats och det är nu enklare att intyga att man lever via Pensionsmydighetens hemsida.

Lämna ditt intyg här

– Pensionsmyndigheten behöver rätt information om alla som får ersättning av oss och levnadsintygen är en viktig del. De flesta utlandspensionärers levnadsintyg kommer in elektroniskt och då får man inget brev från oss. Vårt brev går bara ut till dem som behöver lämna intyget manuellt. Det kan man göra på vår webbplats genom att skicka in levnadsintyget via webbformulär eller via svensk e-legitimation, säger Per Henriksson, verksamhetsutvecklare på Pensionsmyndigheten.

Länder med elektroniskt utbyte
Danmark, Finland, Island, Norge, Spanien, Polen, Storbritannien, Tyskland, USA.

Text Ullacarin Tiderman Foto iStockphoto