Digitalhjälpen gör de lättare att använda digitala tjänster

På uppdrag av regeringen har Post- och telestyrelsen, PTS, tagit fram en webbplats som ska ge hjälp för att förstå och använda digitala tjänster och verktyg. På Digitalhjälpen finns information, steg-för-steg-guider, instruktionsfilmer och tips om tjänster och insatser.

Internetstiftelsen visade nyligen i sin årliga undersökning Internet och svenskarna att användningen av digitala tjänster ökat kraftigt under coronapandemin. Även äldre har tagit till sig och blivit mer digitala.

Handlar oftare på nätet
Många handlar på internet, ser på tv-serier och filmer på streamingtjänster och många har under pandemin träffat nära och kära i videmöten i stället för i det verkliga livet. Men många behöver hjälp att komma igång. På Digitalhjälpen har man samlat information om olika tjänster och verktyg, som redan finns, för att göra det lättare att hitta det som erbjuds.

På Digitalhjälpens webbplats finns material som steg-för-steg visar hur man gör; instruktionsfilmer och information om hur videosamtal går till samt hjälp på distans med fjärrstyrning.

Informationskampanj hjälp att komma vidare
För personal som arbetar med äldre inom vård och omsorg finns en särskild sektion med samlade tips och information.

För att stötta äldre som är ensamma och har liten eller ingen digital vana eller som har begränsad eller ingen tillgång till anhörigas stöd, kommer PTK att genomföra en informationskampanj i början av 2021.
Kampanjen handlar om att via icke-digitala kanaler, exempelvis tidningsannonser och postutskick, sprida information om var man kan vända sig för att få hjälp med att lära sig digitala tjänster.

Läs mer på Digitalhjälpen

  • Post- och telestyrelsen, PTS
    är den myndighet som bevakar områdena elektronisk kommunikation och post i Sverige.
    Begreppet elektronisk kommunikation rymmer telekommunikationer, it och radio.
    PTS vision är att alla i Sverige ska ha tillgång till bra telefoni, bredband och post.

Text Ullacarin Tiderman Foto iStockphoto