Med start tisdagen den 24 november återinvesteras pengarna på de drabbade spararnas premiepensionskonton.

Drabbade sparare i Falconhärva får ytterligare 368 miljoner

Ytterligare 368 miljoner kronor har fördelats till drabbade sparare i Falcon Funds och nu inleds återbetalning. Återbetalningen är resultatet av Pensionsmyndighetens senaste framgångar i arbetet med att få tillbaka pengar som försvann i härvan runt Falcon Funds.

Återbetalningen består av de 337 miljoner kronor som har återvunnits efter oegentligheterna i Falcon Funds. Dessutom återbetalas 31 miljoner kronor som Pensionsmyndigheten erhållit vid värdepappersförsäljningarna i samband med Falconfondernas likvidation. Alla värdepapper i fonderna är nu sålda och det som återstår är endast mindre likvidbelopp.

– Det känns väldigt bra att vi kan föra tillbaka pengar till de sparare och pensionärer som drabbades av bedrägeriet i Falcon Funds. Pengarna som betalas ut nu står för en dryg tredjedel av den bedömda skadan på en miljard kronor som Falconfondernas förvaltare orsakat 27 000 av våra sparare. Vi på Pensionsmyndigheten fortsätter vår ihärdiga jakt på pensionspengar som förskingrats. Vi hoppas och tror att mer pengar kan återvinnas, säger Anna Åkesson, enhetschef på Pensionsmyndighetens juridikavdelning.

Med start tisdagen den 24 november återinvesteras pengarna på de drabbade spararnas premiepensionskonton vilket man kan se genom att logga in på pensionsmyndigheten.se. Alla sparare som får tillbaka minst 50 kronor får också brev som informerar om återbetalningen.

 • Så fördelas pengarna som tar hänsyn till:
  Värdet på innehavet spararen hade respektive dag denne var investerad i Falcon.
  Tidsintervallet då varje ”skadligt” värdepapper påverkar fondkurserna.
  Hur stor andel spararen hade av avslutsordern,
  Vilken eller vilka av de berörda fonderna Falcon Aggressive, Falcon Balanced och/eller Falcon Cautious som spararen hade innehav i.
 • Antal sparare
  Totalt hade ca 27 500 sparare hela eller delar av sin premiepension i Falconfonderna. Av dessa har nära 27 000 sparare drabbats av oegentligheterna i fondernas förvaltning, vilket nu delvis kompenserats.

Text Pensionsmyndigheten Foto iStockphoto

Senaste artiklarna