Regeringen vill också att Folkhälsomyndigheten tar fram ett underlag för att kunna införa nya och tidigare smittskyddsåtgärder.

En tredje dos till alla 18 år och äldre

Folkhälsomyndigheten utökar nu rekommendationerna och vill att alla över 18 år ska erbjudas en påfyllnadsdos. Men dos tre ska först ges till dem som har störst behov av skydd mot sjukdom. 
Arbetet med att ge påfyllnadsdos av covid-19-vaccin till alla från 65 år och uppåt pågår nu i alla regioner i landet. Parallellt pågår arbetet med att grundvaccinera barn från 12 år, och arbetet med att nå personer som ännu inte har vaccinerat sig.

Så här ser prioriteringsordningen ut:

  1. Personer boende på SÄBO, personer men hemsjukvård eller hemtjänst och alla som är 80 år och äldre
  2. Personer 65–79 år samt personal inom SÄBO, hemtjänst och hemsjukvård
  3. Personer som är 18 år och äldre med insatser enligt LSS, beslut om assistansersättning enligt socialförsäkringsbalken och personer som tillhör en medicinsk riskgrupp för svår covid-19-sjukdom. Samt personer 50–64 år
  4. Personer 18–49 år

Påfyllnadsdos av covid-19-vaccin kan ges när sex månader har gått sedan den tidigare dosen – fem månader gäller när det gäller personer från 65 år.

Nya restriktioner planeras
Regeringen vill också att Folkhälsomyndigheten tar fram ett underlag för att kunna införa nya och tidigare smittskyddsåtgärder. Regeringen vill också ha en redogörelse för de bedömningar Folkhälsomyndigheten gör och som ska ligga till grund för att både införa och avveckla smittskyddsåtgärder.

Uppdraget till Folkhälsomyndigheten består av två delar, där den första delen av uppdraget innebär att ta fram ett underlag med smittskyddsåtgärder som eventuellt kan bli aktuella att införa i syfte att förebygga smittspridning vid en ökad smittspridning i samhället. Smittskyddsåtgärderna ska vara skäliga och får inte gå utöver det som är nödvändigt med hänsyn till ändamålet. Denna första del ska redovisas till regeringen senast den 30 november 2021.

Vill ha träffsäkra restriktioner
Den andra delen av uppdraget ska innehålla en redogörelse för vilka bedömningar som ska ligga till grund för att också avveckla de införda smittskyddsåtgärderna. Dessa bedömningar ska vara tydliga och transparenta. Denna andra del ska redovisas till regeringen senast den 14 december 2021.

–  Med det här uppdraget möjliggörs träffsäkra smittskyddsåtgärder samtidigt som de som berörs av restriktioner får bättre möjlighet att planera sin verksamhet. För aktörer och anordnare av evenemang är det viktigt med långsiktiga förutsättningar och att alla som berörs förstår vilka restriktioner som kan införas och varför, säger kultur- och demokratiminister Amanda Lind.

Text Ullacarin Tiderman Foto iStockphoto