Regeringen föreslår extrapengar till vård och omsorg för att minska smittspridningen av covid-19.

Extra pengar för att bekämpa smittspridningen

Regeringen föreslår en rad åtgärder för att fortsätta bekämpa smittspridningen av covid-19. Extra medel tillförs kommuner och regioner för åtgärder inom hälso- och sjukvården bland annat när det gäller vaccinationer, testning och smittspårning, sjuktransporter och ersättning för uppskjuten vård och covid-19 relaterad vård.

Regeringen vill ge ytterligare två miljarder kronor för att stödja regionerna i hanteringen av covid-19-relaterad vård och uppskjuten vård till följd av pandemin. Totalt avsätter regeringen därmed sex miljarder kronor för detta ändamål under 2021. Förslaget innebär att det totalt avsätts cirka 10,5 miljarder kronor för testning och smittspårning 2021.
Man föreslår ytterligare 700 miljoner kronor till regionerna för vaccinationer mot covid-19. Ersättningen för genomförda vaccinationer höjs till 3,9 miljarder kronor. 

Pengar till skyndsamma transporter
Regeringen föreslår ytterligare 50 miljoner kronor till skyndsamma transporter med anledning av covid-19. Totalt avsätter regeringen 150 miljoner kronor för ändamålet.
Kommuner, regioner och länsstyrelser föreslås också fatt å totalt 65,6 miljoner kronor för tillsyn av tillfälliga smittskyddsåtgärder på serveringsställen. Medlen utbetalas med anledning av att lagen föreslås förlängas fram till och med den 30 september 2021.

Medlen för kostnaderna för vaccinköp mot covid-19 föreslås förstärkas med en miljard kronor. Sverige har hittills tecknat avtal med fem vaccintillverkare; Pfizer, Moderna, Astra Zeneca, Janssen och Cure Vac, samt tecknat avtal om ytterligare doser från två av tillverkarna, Pfizer och Moderna.

Vill att förslagen ska träda i kraft skyndsamt
Regeringen föreslår också en höjning av förvaltningsanslag till myndigheter: Ytterligare 90 miljoner kronor till Folkhälsomyndigheten, 21,4 miljoner kronor till Socialstyrelsens och 10 miljoner kronor till Inspektionen för vård och omsorg, IVO, för arbetet med covid-19-pandemin.

Genom att lägga nya budgetförslag i en extra ändringsbudget i stället för i den ordinarie vårändringsbudgeten som presenteras den 15 april kan förslagen träda i kraft tidigare. Det beror på att riksdagsbehandlingen av de olika budgetarna går olika snabbt.

Förslagen bygger på en överenskommelse mellan regeringspartierna, Centerpartiet och Liberalerna.

Text Ullacarin Tiderman Foto iStockphoto