Etikett: Regeringen

Nu skärps restriktionerna ytterligare

I morgon onsdag den 12 januari 2022 skärper Folkhälsomyndigheten smittskyddsåtgärderna ytterligare. Anledningen är den kraftigt ökade smittspridningen och den ökade belastningen på sjukvården. Utan vaccinationsbevis får max 50 personer smalas vid allmänna sammankomster och offentliga tillställningar. Restauranger måste stänga klockan 23.

Ja till vaccinbevis på platser med trängsel

Regeringen beslutade den 5 januari att man på serveringsställen med flera platser, där trängsel och smittspridning är särskilt stor, ska kunna använda vaccinationsbevis. Syftet med vaccinationsbevisen är att minska smittspridningen i samhället. Vidare är det Folkhälsomyndigheten som ska besluta om ett eventuellt krav.

Extra pengar för att bekämpa smittspridningen

Regeringen föreslår en rad åtgärder för att fortsätta bekämpa smittspridningen av covid-19. Extra medel tillförs kommuner och regioner för åtgärder inom hälso- och sjukvården bland annat när det gäller vaccinationer, testning och smittspårning, sjuktransporter och ersättning för uppskjuten vård och covid-19 relaterad vård.