I takt med att fler personer i befolkningen vaccineras mot covid-19 så ökar även antalet som smittas trots att de är vaccinerade

Få fullvaccinerade allvarligt sjuka i covid-19

Antalet som smittas och blir sjuka i covid-19, trots att de är vaccinerade, ökar i takt med att fler vaccineras. Men vaccination ger ett gott skydd och få blir allvarligt sjuka. Att dessa så kallade genombrottsinfektioner ökar är förväntat, eftersom inget vaccin skyddar mot sjukdom till 100 procent.

Cirka 6,6 miljoner personer i befolkningen över 18 år har vaccinerats med minst en dos och 5,3 miljoner personer med två doser.

Sedan årsskiftet har över 650 000 fall av covid-19 rapporterats. Av dessa har 5 274 smittats trots att de varit vaccinerade med två doser. Dessa fall kallas för genombrottsinfektioner. Under maj månad utgjorde sådana fall 1 procent av de rapporterade fallen. Under de två första veckorna av augusti utgjorde de 11 procent.

– Ökningen av genombrottsinfektioner är helt förväntad. Ju större andel av befolkningen som är vaccinerad, desto större andel av de upptäckta fallen kommer att vara vaccinerade eftersom det finns färre personer kvar som inte är vaccinerade. Inget vaccin skyddar till 100 procent, men vaccinerna mot covid-19 är effektiva och ger ett mycket gott skydd mot allvarlig sjukdom, säger statsepidemiolog Anders Tegnell.

Folkhälsomyndighetens analys visar också att antalet fullvaccinerade personer som har intensivvårdats eller avlidit med covid-19 är litet. Sedan årsskiftet har 21 personer som vaccinerats med två doser vårdats på IVA. Medianåldern för dessa fall var 75 år. Under samma period avled 190 fullvaccinerade personer inom 30 dagar från sin covid-19-diagnos. Bland dessa var medianåldern 87 år.

Text Ullacarin Tiderman Foto iStockphoto