Färre män än kvinnor vårdar sjuka närstående

Drygt 70 procent av dem som beviljas närståendepenning vid vård av svårt sjuk anhörig är kvinnor, visar statistik från Försäkringskassan. Däremot är det ungefär lika många kvinnor som män som vårdas av en person som får närståendepenning

Närståendepenning gör det möjligt att avstå arbete för att vårda en svårt sjuk person. Och majoriteten av mottagarna av ersättningen är kvinnor och det gäller de flesta ersättningar inom socialförsäkringen.

– Den typiska mottagaren av närståendepenning är kvinna som fyllt 45 år som vårdar en förälder. Hälften av alla personer som får närståendepenning tillhör denna grupp. Däremot är det ungefär lika många kvinnor som män som vårdas av en person som får närståendepenning, säger Fanny Jatko, analytiker och rapportförfattare på Försäkringskassan.

År 1996 var det 6 500 personer som fick närståendepenning, år 2017 hade antalet ökat till 17 200. Antalet personer som vårdas har ökat från 5 300 till 14 700 under samma period. Av de personer som vårdas är 76 procent 65 år eller äldre. Sett över tid har det skett en ökning av andelen personer som vårdas med närståendepenning i äldre åldersgrupper.

Foto iStockphoto