Studier visar att fyra av tio sjukhusbesök och inläggningar av äldre beror på biverkningar av läkemedel.

Många äldre lider av depression

150 000 pensionärer är deprimerade. Många av dem vet inte om det.
– En depression kan vara lika livshotande som cancer, säger tevekände läkaren Yngve Gustafson som är expert på åldrandets sjukdomar.
För den som söker hjälp finns flera vägar att gå. Piller eller prat?

Ungefär 150 000 personer över 65 år lider av depression, enligt en rapport från forskningsrådet Forte. Studier tyder på att problemet växer.
Man kan ha den läggningen, eller så knuffas depressionen igång av att livskamraten eller ett barn går bort. Dålig ekonomi, sjukdom, smärta och isolering är andra orsaker.
‒ Ensamhet är ett av samhällets största problem, och Sverige har en av världens ensammaste befolkningar. Det beror bland annat på att vi blir så gamla, säger Yngve Gustafson, geriatrikern från Umeå som syntes i tevedokumentärer om Sveriges bästa äldreboende och hemtjänst.

För lite kunskap
Umeåläkaren är negativ till psykofarmaka.
‒ Det har kommit många fantastiska läkemedel. Men psykofarmaka har väldigt mycket sämre effekt på gamla och multisjuka människor. Ofta ges de ändå som till yngre. Det leder till för höga doser och fruktansvärda bieffekter.

För dem över 80 års ålder är antidepressiva i stort sett inte utprövade.

‒ Åldrandet ändrar kroppens alla funktioner, kan man säga. Efter 85 år har njurarna förlorat halva förmågan att utsöndra flera hundra vanliga läkemedel.
Yngve Gustafson hänvisar till studier som visar att fyra av tio sjukhusbesök och inläggningar av äldre beror på biverkningar av läkemedel.

Ingen effekt vid demens
Liksom Forte-rapporten konstaterar han att det behövs mer forskning och mer kunskapsspridning.
‒ För dem över 80 års ålder är antidepressiva i stort sett inte utprövade. Den grupp som får mest antidepressiva är människor med demens, och där får man ingen effekt alls, enligt de studier som gjorts.
Han ordinerar klok medicinering och förebyggande åtgärder mot ensamhet och mot undernäring.
‒ Som äldre behöver man inte så mycket upplevelser för att känna lycka och tillfredsställelse. Man behöver god omvårdnad, ett respektfullt bemötande, samtal, goda måltider. Eller att det kommer en hund eller katt och hoppar upp i knäet på en.
I teveserien fick en åldrande organist komma till sin gamla kyrka och spela orgel, en man fick träffa sin demenssjuka fru oftare. Båda blev friskare.
‒ Man ska inte underskatta sådana värden. Och kognitiv psykoterapi har visat sig minst lika effektivt som läkemedel. Jag har sett äldre med väldigt svåra depressioner få bra hjälp, ibland i kombination med läkemedel, säger Yngve Gustafson.

Text Roland Cox Foto iStockphoto