Folkhälsomyndigheten rekommenderar nu att tidsintervallet mellan den andra och tredje dosen av vaccinet mot covid-19 kortas från sex till fem månader.

Fler vaccinerade mot covid-19 smittade

Enligt veckorapporten från Folkhälsomyndigheten över vecka 52, 27 december till 2 juni, testas nu fler med covid-19 bland vaccinerade än bland ovaccinerade. Förändringen ses i flera åldersgrupper. Nu kortas också intervallet mellan dos två och dos tre, från sex till fem månader.

Det stod tidigt klart att covidvaccinerna har sämre effekt mot omikronvarianten, än tidigare varianter som delta. Risken att bli smittad även om man är vaccinerad har därmed ökat.

Nu konstaterar Folkhälsomyndigheten att förekomsten av bekräftad smitta har svängt och nu är något högre bland vaccinerade. Detta är ett nytt fenomen som framkommer i Folkhälsomyndighetens rapport. I rapporten redovisar smittläget för vecka 52, 27 december till den 2 januari.
Rapporten redovisar ett högre antalet fall av konstaterad smitta per 100 000 personer för vaccinerade än ovaccinerade i åldersgrupperna 20 till 59 år.

Orsak oklar
Folkhälsomyndigheten kan inte avgöra vad detta beror på, men pekar på flera olika anledningar. En orsak kan vara att testbenägenheten är olika inom olika grupper. Det kan också bero på hur mycket olika grupper rör sig ute i samhället eller väljer att isolera sig för att undvika att bli smittade.

Fler ovaccinerade får allvarlig covid
Fortfarande är det en högre andel bland ovaccinerade som drabbas av allvarlig covid-19. Av de 61 nya intensivvårdade patienterna under vecka 52 var 75 procent ovaccinerade.

Folkhälsomyndigheten rekommenderar nu att tidsintervallet mellan den andra och tredje dosen av vaccinet mot covid-19 kortas för den vuxna befolkningen, 18-64 år, från sex till fem månader. För personer över 65 år gäller redan intervallet fem månader.

Text Ullacarin Tiderman Foto iStockphoto