Flera satsningar på att bli mer digital för äldre

Det finns en mängd sätt att närma sig den digitala världen för seniorer. UR satsar på en programserie, Seniorsurfarna, som nu sänder säsong 2 från och med den 9 februari i SVT. En vecka därefter startar podden Digitala seniorer i Skärgårdsradion.

Podden är en del av projektet Mer digital i Stockholms skärgård. Det är Länsstyrelsen i Stockholm som står bakom projektet tillsammans med Telia med finansiering från Post- och telestyrelsen, PTS.
Projektet skulle bestå i fysiska utbildningar om digitala tjänster och verktyg för länets seniorer. Men tyvärr satte pandemin stopp för utbildningarna, som inte längre kan genomföras fysiskt.
Men projektet vill genomföra utbildningen för att minska det digitala utanförskapet och väcka nyfikenhet kring digitaliseringens möjligheter. Därför lanseras podden Digitala seniorer.

Digitaliseringens framfart
Första avsnittet fokuserar på digitaliseringens framfart i samhället. Sven-Erik Österberg, landshövding och chef för Länsstyrelsen i Stockholm, inleder med att berätta om bakgrunden till podden och sina egna digitala vanor. 

Sedan tar divisionschef Björn Blondell från Post- och telestyrelsen vid och berättar vad digitalt utanförskap egentligen är och hur vi kan arbeta för att inkludera fler.

Digitaliseringministern deltar
Åsa Kåryd från Telia berättar om konceptet Mer digital som är fysiska utbildningar för seniorer i digitala verktyg och tjänster. Hon avslöjar också vilka de vanligaste frågorna under utbildningen är.

Digitaliseringsminister Anders Ygeman betonar vikten av att ta det digitala utanförskapet på allvar och att alla måste ges möjlighet att delta och känna sig trygga. 

Claes Malmberg berättar om sitt eget digitala utanförskap och sin medverkan i Seniorsurfarna på SVT, där han upptäckte att det inte är så svårt bara man tar sig tid att sätta sig in i tekniken.

Avsnitt 1 sänds i Skärgårdsradion den 17 februari klockan 13:00, repris 21 februari klockan 10:00, samt finns där poddar finns.

Bli mer digital med seniorsurfarna

Övriga poddar sänds:
Avsnitt 2 sänds i Skärgårdsradion den 24/2 kl. 13:00, repris 28/2 kl. 10:00 samt finns där poddar finns.
Avsnitt 3 sänds i Skärgårdsradion den 3/3 kl. 13:00, repris 7/3 kl. 10:00 samt finns där poddar finns.
Avsnitt 4 sänds i Skärgårdsradion den 10/3 kl. 13:00, repris 14/3 kl. 10:00 samt finns där poddar finns.

Källa: Länsstyrelsen Stockholm

Text Ullacarin Tiderman Foto Länsstyrelsen Stockholm