Grunden för att få en skyddad yrkestitel ska vara det nya utbildningsinnehållet i vård- och omsorgsprogrammet från gymnasieskolan eller kommunal vuxenutbildning, komvux.

Förslag om skyddad yrkestitel för undersköterskor till riksdagen

Regeringen vill införa en skyddad yrkestitel för undersköterskor. Förslaget innebär att endast den som har ett bevis om rätt att använda yrkestiteln undersköterska ska få använda titeln. Propositionen, som syftar till att stärka kvaliteten och säkerheten inom vården och omsorgen, ska nu avgöras av riksdagen.

– Undersköterska är Sveriges vanligaste yrke och utgör grunden för kvaliteten i svensk vård och omsorg. Att skydda undersköterskornas yrkestitel är ett viktigt steg i arbetet med att höja statusen för yrket och stärka kvaliteten och tryggheten i äldreomsorgen och sjukvården, säger socialminister Lena Hallengren.

Med de nya bestämmelserna ska det inte längre vara upp till en viss kommun eller ett visst företag att bestämma vem som ska få kalla sig undersköterska. Det ska i stället prövas av Socialstyrelsen, som ska utge bevis till den enskilde om rätten att använda yrkestiteln.

– Äntligen! Som vi har väntat på detta. Den som  behöver stöd från äldreomsorgen ska känna sig trygg med att den finnas där. En skyddad yrkestitel för undersköterskorna är ett viktigt steg för att höja yrkesstatusen, stärka kvaliteten inom äldreomsorgen och sjukvården samt att skapa en trygg ålderdom för alla, säger SKPF Pensionärernas förbundsordförande Liza di Paolo-Sandberg.

De nya bestämmelserna ska gälla i yrkesverksamhet på hälso- och sjukvårdens område, samt i verksamhet enligt socialtjänstlagen och lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade. Grunden för att få en skyddad yrkestitel ska vara det nya utbildningsinnehållet i vård- och omsorgsprogrammet från gymnasieskolan eller kommunal vuxenutbildning, komvux. Det kan även handla om en utbildning som ger motsvarande kompetens, exempelvis undersköterskeutbildning från folkhögskola.

Foto iStockphoto

Senaste artiklarna