Äldre, sjuka och funktionshindrade slipper vallokalerna och kan rösta hemma från och med årets val.

Gammal eller sjuk – rösta hemma i valet

Den som har svårt att ta sig till vallokal för att rösta kan få göra det hemma. Ambulerande röstmottagare är en nyhet i årets val. Evert Sundin, 89 och hustrun Berit Sundin, 82, är båda nöjda med möjligheten.

Den som på grund av sjukdom, ålder eller funktionsnedsättning inte själv kan ta sig till en röstningslokal kan från och med årets val få hjälp av ambulerande röstmottagare.
De ambulerande röstmottagarna är utsedda av kommunens valnämnd och kan ta emot förtidsröster i till exempel väljarens bostad, kan man läsa på Valmyndighetens hemsida.

Ringde till kommunen
Rösten ska göras i ordning på samma sätt som en förtidsröst i en lokal för förtidsröstning. Väljaren kontaktar sin kommun och ber att få hjälp med ambulerande röstmottagare och så får man komma överens om lämplig tidpunkt och plats.
– Jag ringde till Malmö kommun och blev hänvisad till telefonnummer och så kom vi överens om en tid. Nu på morgonen ringde en man och frågade om han kunde komma lite tidigare för att det passade bättre det gick ju bra, säger Evert Sundin, 89.

Enkelt och smärtfritt
Evert Sundin är rullstolsburen och hustrun Berit har svårigheter att röra sig på grund av problem med en höft och ett knä.
När de två röstmottagarna kom hade de med sig kuvert och valsedlar från alla partier och därefter satt de sig diskret vid sidan av tills de båda hade röstat klart.
– Det gick ju smidigt det här, enkelt och smärtfritt, säger Evert Sundin nöjt.
Besöket kan också ske på en institution eller på ett sjukhus där man är inlagd. Den nya vallagen tvingar kommuner att erbjuda tjänsten. Den som nekas kan överklaga till valprövningsnämnden.

Text Ullacarin Tiderman Foto iStockphoto