Äldre tycker att hälso- och sjukvården är den viktigaste valfrågan.

Många äldre osäkra hur de ska rösta i valet

Fler än var tredje svensk senior, 55+, har ännu inte bestämt sig för vilket parti de kommer att rösta på i valet nästa månad. Det visar den senaste upplagan av Senior Barometern, en undersökning genomförd av medlemsföretaget Smart Senior. Var sjunde senior uppger att de med säkerhet kommer att byta parti i årets val.

Den senaste Senior Barometern, där 6 800 svenska seniorer deltog, visar att flertalet, 96 procent, av Sveriges seniorer kommer att rösta i valet den 9 september vilket är ungefär lika högt valdeltagande bland seniorer som vid det förra valet 2014.
Undersökningen visar att 14 procent av seniorerna har bestämt sig för att byta parti inför detta val. Knappt hälften, 48 procent, uppger att de kommer att rösta likadant som föregående val 2014. Fler än var tredje senior, 36 procent, har ännu inte bestämt sig hur de kommer att rösta i valet som äger rum om en månad.

Sjuk- och hälsofrågor viktigast
– Man kan tycka att det är anmärkningsvärt att färre än hälften av seniorerna är lojala med sitt parti, och att så många som 36 procent av seniorerna ännu inte har bestämt sig för hur de kommer att rösta – valet är bara en månad bort. Seniorerna följer en allmän samhällstrend med osäkerhet och tvära kast mellan partisympatier. De politiska partierna har allt att vinna på att fokusera på denna stora väljargrupp fram till valet, och enligt seniorerna själva kommer sjuk- och hälsovårdsfrågor samt pensioner att avgöra hur de lägger sin röst, säger Mathias Lang, VD för seniormedlemsföretaget.

Det finns nästan tre miljoner svenska seniorer i åldern 55 år eller äldre. Drygt två miljoner är 65 år eller äldre. Sjuk- och hälsovård den viktigaste valfrågan följt av pensioner samt invandring, migration och integration.
För 81 procent av Sveriges seniorer är sjuk- och hälsovård den allra viktigaste valfrågan 2018. Därefter listas pensioner (73 procent) och invandring, migration samt integration (59 procent).
Trygghet och säkerhet hamnar på en fjärde plats på listan över de viktigaste valfrågorna 2018.

Kvinnliga seniorer mer osäkra
I undersökningen framgår att fler kvinnor än män är osäkra på hur det ska rösta i årets val än männen, främsta orsak är att de tycker det är svårt att välja parti. Bland de manliga seniorerna har fler uppgett att de kommer att byta parti i årets val från det föregående valet.
69 procent av seniorerna tycker inte att frågor som rör seniorer, personer som är över 55 år, får tillräckligt med uppmärksamhet i valkampanj och media.
Närmare tre av fyra seniorer (73 procent) uppger att de följer valdebatten ibland annat tv, tidningar, radio och i sociala kanaler. 22 procent av seniorerna uppger att de inte följer valdebatten.

Om Senior Barometern
Senior Barometern är en återkommande, internetbaserad, oberoende och opolitisk undersökning som speglar seniorernas, 55-plussarnas, åsikter inom olika områden. Senior Barometern lyfter även dagsaktuella frågor och ämnen som berör målgruppen. Det är frivilligt att vara med och är helt kostnadsfritt. Man kan när som helst välja att lämna Senior Barometern och väljer själv om man vill avstå från att besvara en enkät.

Text Ullacarin Tiderman Foto iStockphoto