Ledamöter från vänster: Hans Eklind (KD), Fredrik Lundh Sammeli (S), Janine Alm Ericson (MP), ordförande Annika Strandhäll (S), Katarina Brännström (M), Lars Gustafsson (KD), Solveig Zander (C), Mats Persson (L). Saknas på fotot gör Teresa Carvalho (S).

Grundskyddet ska bli bättre och pensionerna tryggare

Garantipensionen höjs med 200 kronor och taket i bostadstillägget för pensionärer höjs från 5 600 kronor till 7 000 kronor. Det föreslår Pensionsgruppen som nu lämnats till riksdagen. Det är tänkt att förslagen ska träda i kraft 2020 och då ska man också höja den så kallade riktåldern, den lägsta åldern för när man kan ta ut allmän pension.

Riksdagens pensionsgrupp med Socialdemokraterna, Moderaterna, Centerpartiet, Kristdemokraterna, Liberalerna och Miljöpartiet – har gemensamt beslutat om förslagen som de anser bör införas för att upprätthålla pensionsnivåerna när vi lever allt längre.

Ungefär 830 000 pensionärer kommer få en ökad disponibel inkomst till följd av förslagen med upp till 1 500 kronor per månad. En pensionär som enbart har garantipension och en hög hyra kommer få cirka 1 100 mer per månad. Förändringarna ska vara på plats till 2020.

Den förväntade tiden som pensionär är i dag tre år längre än när pensionssystemet beslutades på 90-talet. Och eftersom pensionerna ska räcka längre medför det att pensionerna blir lägre. Pensionsgruppen anser att arbetslivet både måste förlängas och göras mer hållbart – så att man orkar arbeta längre – för att motverka de sjunkande pensionsnivåerna..

Förslaget är att höja åldersgränsen från 61 till 62 som lägsta ålder för att kunna ta ut inkomstgrundad ålderspension från och med 2020. Genom att införa en så kallad riktålder vill Pensionsgruppen styra de pensionsrelaterade åldersgränserna i pensionssystemet och i angränsande trygghetssystem. Riktåldern ska beräknas första gången 2020, men tillämpas först 2026.

 • Ett hållbart arbetsliv
  För långsiktigt trygga och hållbara pensioner räcker det inte med att förändra i pensionssystemet. Pensionsgruppen anser att arbetslivet måste bli mer jämställt, hållbart och flexibelt. Människor ska inte slits ut på utan orka hela vägen. ”För att nå ett hållbart arbetsliv är det viktigt att kunna ställa om under arbetslivet. Och det måste vara möjligt att byta bana flera gånger under livet. Man kan kanske arbeta med något annat eller kanske gå ner i arbetstid”, skriver Pensionsgruppen.
 • Mer om Pensionsgruppen
  Pensionsöverenskommelsen för långsiktigt höjda och trygga pensioner från december 2017 slog fast att pensionssystemet ska renoveras och utvecklas för att ge höjda pensioner. Pensionsgruppen var då bland annat överens om att reformera och förstärka grundskyddet, att reformera och trygga premiepensionssystemet, att skapa förutsättningar för långsiktigt hållbara pensioner genom ett successivt längre och mer hållbart arbetsliv, att analysera pensionsavgiftens nivå, att inrätta av en delegation för senior arbetskraft, samt att arbeta för mer jämställda pensioner.
  Pensionsgruppen består av företrädare för Socialdemokraterna, Moderaterna, Centerpartiet, Kristdemokraterna, Liberalerna och Miljöpartiet.
  Ledamöter i Pensionsgruppen:
  • Annika Strandhäll (S), ordförande
  • Katarina Brännström (M)
  • Solveig Zander (C)
  • Hans Eklind (KD)
  • Mats Persson (L)
  • Janine Alm Ericson (MP)
  • Fredrik Lundh Sammeli (S)
  • Teresa Carvalho (S)

Text Ullacarin Tiderman Foto Jesper Lindberg/Regeringskansliet