Hemtjänstföretag ska betala tjänstepension

Från och med den 1 maj säger Stockholms stad upp avtalen med alla privata hemtjänstföretag. Målet är att på så sätt förbättra villkoren för personalen och de äldre genom att höja kraven på utförarna. Bland annat ska personalen garanteras tjänstepension, lön, arbetstid och semester enligt kollektivavtal.

Clara Lindblom, V, äldre och personalborgarråd i Stockholms stad, skriver i ett debattinlägg i tidningen Kommunalarbetaren, att de höjda kraven också är en viktig jämställdhetsfråga.
– Eftersom det är många kvinnor som arbetar inom hemtjänsten och de förtjänar bättre arbetsvillkor, inte bara i Stockholm, utan i hela landet. I slutändan är det omsorgen om de äldre som blir bättre om personalen har det bra på jobbet, skriver Clara Lindblom.
Hemtjänst upphandlas i Stockholm via lagen om valfrihetssystem (LOV). Och de nuvarande avtalen sägs upp med sex månaders uppsägningstid. Då hinner också företagen anpassa sig till de nya kraven, menar hon.
– Tidigare har det inte ställs några krav alls på villkoren för hemtjänstpersonalen vid upphandling. Men vi vet att bra villkor för de anställda innebär en bättre omsorg för de äldre. Därför kommer följande krav från och med nu att ställas kring arbetsvillkor i upphandlingen av hemtjänst, skriver hon.

Följande krav ska gälla från den 1 maj:
1. Lön, arbetstider och semester i nivå med kollektivavtalet
2. Tjänstepension.
3. Fasta anställningar på heltid ska vara norm.
4. Fullt ansvar för att eventuella underentreprenörer följer dessa krav vad gäller personalens villkor.

Dessutom handlar de nya kraven om förbättringar inom ytterligare några områden: ökad personalkontinuitet så att den äldre oftare träffar samma personer från hemtjänsten, arbetskläder och omklädningsrum för personalen och ett helt nytt krav på skriftliga rutiner för att uppmärksamma äldre som utsätts för hot och våld i nära relationer.

Text Ullacarin Tiderman Foto Stockholms stad