Kärleken går inte i pension

Bland svenska 70-åringar rapporterar sex av tio kvinnor och sju av tio män ”hög tillfredsställelse” med sitt sexliv. På sjuttiotalet var det bara fyra av tio kvinnor och knappt sex av tio män i åldersgruppen som var lika nöjda. Samtida forskning visar att kärlek och sex fortsätter att vara en viktig del av livet för många äldre – hela livet.

Nej, svenska seniorer låter inte kärleken gå i pension. Och de är mer ”ihop” än vad tidigare befolkningsstatistik har antytt. När forskarna Torbjörn Bildtgård, docent i sociologi vid Stockholms universitet, och Peter Öberg, professor i socialt arbete vid högskolan i Gävle, sammanställde data från en rikstäckande enkätstudie för två år sedan, visade det sig att en tredjedel av de ”ensamstående” svenska 60-90-åringarna i själva verket hade en partner.

Detta hade den officiella befolkningsstatistiken hittills missat, då den inte intresserat sig för särbos och sambos, utan fram till för något år sedan enbart tittat på kategorierna gift, skild och ensamstående.

Fler skilda än änkor över 60
Samtidigt är det otvetydigt så att äldre fortsätter avsluta och inleda förhållanden hela livet. Av alla frånskilda i Sverige i dag är 46 procent över 60 år. Och en av tio som skiljer sig hör till åldersgruppen. Sedan 2011 är till och med andelen frånskilda i 60-90-årsåldern fler än andelen änkor/änkemän i samma grupp. Denna fördelning är vi ensamma om i Europa.

Och när svenska seniorer väl träffar kärleken så prioriterar de självständighet framför äktenskap. Försvinnande få, fyra procent, av de som inleder en parrelation efter 60 års ålder väljer att gifta sig, enligt Bildtgård och Öbergs studier. Den stora majoriteten, 70 procent, väljer att vara särbos och 26 procent flyttar ihop utan att gifta sig.
Detta faktum får de båda forskarna att tala om de svenska äldre som ett ”avantgarde i utforskandet av alternativa relationsformer”.

Impotens eller tristess?
Peter Öberg och Torbjörn Bildtgårds forskning pekar också på att det finns livskvalitet att hämta för den som hittar kärleken på nytt. Inte minst sexlivet kan få en rejäl skjuts.
– När det gäller samlagsfrekvensen har längden på relationen stor betydelse. Ju kortare tid, desto mer aktivitet, säger Peter Öberg till Här&Nu.

Och det är inte bara vårkänslorna som kan väckas till liv av en ny sängkamrat.
– Det fanns vissa män i studien som gått och trott att de blivit impotenta på grund av sin ålder och att det så att säga var tidens gång. Men så träffade de en ny partner och upptäckte att det plötsligt fungerade igen, säger Peter Öberg.

 • FAKTA: Faktorerna som håller igång sexlivet
  Vissa faktorer är särskilt viktiga för att sexlivet ska hålla. En studie utförd vid Göteborgs universitet 2015 lyfter upp följande omständigheter som relaterade till en hög sexuell aktivitet bland äldre:
  – Positiv attityd till sex
  – Sexdebut före 20
  – Ett mycket lyckligt förhållande
  – En fysiskt och mentalt frisk partner
  – God självrapporterad hälsa överlag och goda sovvanor
  – Alkoholintag mer än tre gånger i veckan

Text Rikard Johansson Foto Istockphoto

Relaterade artiklar