Regeringen vill ta reda på hur valfrihetssystemen påverkar kostnadsutvecklingen i kommuner och regioner.

Kostnaderna för valfriheten i välfärden ska granskas

Alltfler valfrihetssystem införa i välfärden. Men nu ska regeringens Välfärdskommission göra en genomgång för att kartlägga de konsekvenser som valfrihetssystemen medför. Särskilt ska man titta på hur valfrihetssystemen påverkar kostnadsutvecklingen i kommuner och regioner.

Regeringen har som mål att få en analys om våra gemensamma resurser används på bästa sätt. Man konstaterar att valfriheten i välfärden är här för att stanna, men man menar att det kan ifrågasättas om dagens system har den mest effektiva utformningen.
– Det saknas samlad kunskap om hur systemen påverkar kostnadsutvecklingen och de som har huvudansvaret för välfärden, det vill säga landets alla kommuner och regioner, säger finansminister Magdalena Andersson.

Ökade kostnader
Välfärdskommissionen pekar bland annat på ökade administrativa kostnader, som riskerar att uppstå, när kommuner och regioner tecknar avtal med externa utförare, eftersom det generellt sett kräver fler kontroller och uppföljningar.

Man pekar också på kostnaderna för den överkapacitet som exempelvis offentliga skolor och vårdcentraler måste ha när man inte vet hur många elever och patienter som kommer söka dit.
– Kommunen är ytterst ansvarig för att alla barn får en plats på en skola. Kommunerna behöver därför hela tiden ha en beredskap och platser i reserv, vilket såklart medför extra kostnader. Problemet uppstår särskilt om en fristående skola plötsligt lägger ned. Det skapar en osäkerhet i planering och dimensionering av kommunala skolplatser, säger finansminister Magdalena Andersson.

Har inte alltid full insyn
Välfärdskommissionen lyfter också de problem som uppstår när kommuner och regioner inte har full insyn fristående aktörers verksamhet.

Välfärdskommissionens förslag kommer nu beredas i regeringskansliet, som sedan fattar beslut om hur kartläggningen ska genomföras.
I Välfärdskommissionen presenterar uppdrag ingår att föreslå åtgärder för ett effektivt nyttjande av välfärdens resurser.

Text Ullacarin Tiderman Foto iStockphoto