Ett digitalt vårdbesök kostar i allmänhet detsamma som vid en fysiskt besök på en vårdcentral. Sker besöket i annat landsting kostar det 650 kronor.

Landstingen satsar på digital primärvård

Sedan ett år har andelen landsting och regioner som satsar på digital primärvård via mobil eller dator ökat markant. Endast tre av 21 landsting erbjuder inter digitala vårdbesök.

Sexton av Sveriges 21 landsting och regioner erbjuder i dag olika typer av digitala vårdbesök, antingen i egen regi eller via externa aktörer. På två håll pågår dessutom försöksverksamheter, visar en kartläggning som Dagens Medicins har gjort.
Utbudet varierar från endast vårdsamtal via Skype till hela paketet med distansbesök hos läkare, psykolog, fysioterapeut, kurator, psykoterapeut, KBT-terapeut med flera och vårdplanering. Ofta är patientavgiften densamma som för ett vanligt besök på vårdcentralen.

Västerbottens läns landsting har under många år drivit pilotprojekt med virtuella hälsorum i glesbygd. Rummen är lite som en ”gör det själv-hall” där patienter bland annat kan ta enklare prover och mäta sitt eget blodtryck. De har även möjlighet att ha kontakt med läkare eller sjuksköterska via videolänk och digitala stetoskop.

Uppmärksammat projekt
Sedan drygt tre år tillbaka finns ett sådant rum i en skola i byn Slussfors i södra Lappland.
Projektet har uppmärksammats och nu finns önskemål från flera kommuner och landsting att installera virtuella hälsorum. Just nu håller åtta nya rum på att öppna i Västerbottens inland. Även utlandet har visat intresse för lösningen.

I region Uppsala har man sedan i mars tillgång till digitala vårdmöten vid alla vårdcentraler.
Landstinget i Kalmar län har haft fyra pilot­projekt där vården erbjudit återbesök digitalt. Även där ska tekniken införas på alla offentliga hälsocentraler inom landstinget.

Bara tre har inte digitala vårdbesök
Region Kronoberg erbjuder i dag en videolösning via Skype, som dock används marginellt samt 1177 Vårdguidens e-tjänster, bland annat tids­bokning och receptförnyelse. Regionen håller också på att ta fram med en video­lösning som ska testas i höst, som är integrerad med systemet för vårddokumentation.

I Västmanland har regionen beslutat att alla vårdcentraler ska erbjuda ska erbjuda digitala vård­möten senast år 2020. I Stockholms läns landsting ska alla vårdcentraler kunna erbjuda digitala vårdmöten 2019.

Dessa har i dagsläget inte digitala vårdbesök:
Gotland, Blekingen och Gävleborg

Text Ullacarin Tiderman Foto iStockphoto