Miljarder till vård och omsorg för äldre, var huvudtemat i socialminister Lena Hallengrens tal vid SKPF pensionärernas kongress på Aronsborg i Bålsta.

Lena Hallengren på länk vid SKPFs kongress

Socialminister Lena Hallengren deltog via länk vid SKPF pensionärernas kongress på Aronsborg i Bålsta.
– Jag skulle önska att det överallt fanns lokala företrädare som förstod vikten av att man lyssnar till de äldres perspektiv.

Hon tryckte bland annat på vikten av regionala och kommunala pensionärsråd, även om hon inte trodde att en lagstiftning kommer att vara möjlig i närtid.
– Det har inte funnits möjlighet att tvinga fram pensionärsråd, sa Lena Hallengren, som deltog på länk vid SKPF pensionärernas kongress.

– Jag skulle önska att det överallt fanns lokala företrädare som förstod vikten av att man lyssnar till de äldres perspektiv.
– Jag tycker att man ska ha det. Och tänker dra det i den riktningen.

Miljarder till äldreomsorgslyftet
I övrigt var det budgetförslagen och de miljarder som man avsatt i äldreomsorgslyftet som socialministern lade tungvikten vid.
– Att personal inom äldreomsorgen ska kunna utbilda sig på betald arbetstid.
– Att undersköterska nu är en skyddad yrkestitel.

Kommunerna bestämmer var de vill lägga pengarna
– Pengar till kommunerna som de exempelvis kan lägga på stopp för delade turer, fler träffpunkter för äldre, fler anställda inom vård och omsorg, fast omsorgskontakt för att förbättra kontinuiteten. Och att den personen ska vara utbildad undersköterska.

SKPFs förbundsordförande Liza di Paolo-Sandberg lovade att förbundet framgent kommer att granska vad som händer inom de områden som förbundet är involverat i. Och tryckte på vikten av samarbeta kring frågor som rör pensionerna, äldreomsorg samt vård och hälsa.

Text Ullacarin Tiderman Foto Ullacarin Tiderman