Etikett: Socialminister Lena Hallengren

Restriktionerna mot covid-19 tas bort

På onsdag den 9 februari 2022 kan vi börja ta bort de åtgärder som vi har haft med anledning av smittspridning av covid-19. Krav på deltagartak och andra uttryckta deltagarbegränsningar slopas. Då kärvs inte längre avstånd mellan sällskap och inte heller krävs särskild storlek på sällskapet. Det krävs inte heller längre vaccinationsbevis vid allmänna sammankomster och offentliga tillställningar samt mässor.

Nytt kompetenscentrum för äldreomsorg

Ett länge efterlängtat kompetenscentrum för äldreomsorg ska nu inrättas vid Socialstyrelsen. Myndigheten får regeringens uppdrag att inrätta och organisera det nationella kompetenscentret Socialstyrelsen får också fortsatt i uppdrag att betala ut statsbidrag till kommuner inom ramen för kompetensatsningen Äldreomsorgslyftet som för 2022 är 1,7 miljarder kronor.

Ja till vaccinbevis på platser med trängsel

Regeringen beslutade den 5 januari att man på serveringsställen med flera platser, där trängsel och smittspridning är särskilt stor, ska kunna använda vaccinationsbevis. Syftet med vaccinationsbevisen är att minska smittspridningen i samhället. Vidare är det Folkhälsomyndigheten som ska besluta om ett eventuellt krav.