Folkhälsomyndigheten rekommenderar när alla hygienrutiner är på plats, att lägga till munskydd och/eller visir för personal som har en nära kontakt med sina brukare.

Munskydd och visir rekommenderas i äldreomsorgen

Personal som jobbar nära äldre inom äldreomsorg, i särskilt boende och hemtjänst, kan som tillägg och utöver fungerande basala hygienrutiner lägga till munskydd och/eller visir för att minska risken för att smitta överförs från personal till de äldre, enligt Folkhälsomyndigheten.

Anders Tegnell, statsepidemiolog vid Folkhälsomyndigheten, har konstaterat att man inte lyckats skydda de allra äldsta och sköra från att smittas av coronavirus och insjukna i covid-19.
Även om den svenska strategin ser ut att fungera, med en utplanande kurva där antalet smittade och döda verkar stabiliseras och plana ut, är de allra flesta som dör äldre som bor i äldreboende eller har hemtjänst.

Man har i en nyligen utförd enkät i Stockholm och Södermanland konstaterat att de basala hygienrutinerna inte fungerat tillfredsställande, något som också Socialstyrelsen uppmärksammat i en årlig genomgång som presenterades i mars.
Detta är problem man känt till, men som nu satts på sin spets och överrumplat myndigheterna med avseende på vilka beslut och åtgärder som kan och bör vidtas. Frågan har visat sig vara mycket komplex.

Stanna hemma vid symptom
– Det allra viktigaste är att personal stannar hemma även vid lindriga symptom. Åtgärd nummer två är att de basala hygienrutinerna fungerar, till det krävs både kunskap och material, menar Malin Grape, enhetschef vid Folkhälsomyndigheten.
Hon poängterar också att detta är ett arbetsgivaransvar, att se till att personal som har symptom kan stanna hemma. Det är också arbetsgivarens ansvar att se till att personalen har adekvat utbildning om hur, var och när skyddsutrustning ska användas.

– Den tredje åtgärden är att personalen organiseras så att varje arbetstagare tar hand om ett begränsat antal personer. Och att personalen håller avstånd till varandra.
– När allt detta är på plats och fungerar kan man överväga att lägga till munskydd och/eller visir för personal som har en nära kontakt med sina brukare.
– Det måste beslutas lokalt, det är inget vi rekommenderar generellt. Detta för att minska risken att överföra smitta från personal till brukare, fortsatte Malin Grape vid Folkhälsomyndighetens dagliga presskonferens på torsdagen.

Nöjd med nya rekommendationer
Emma Spak, sektionschef på avdelningen för vård och omsorg vid Sveriges kommuner och regioner, SKR, var nöjd med att Folkhälsomyndigheten nu rekommenderar munskydd och visir i nära omsorg och som de lokala och regionala ansvariga kan förhålla sig till.
– Vi ser att man i till exempel Värmlands län gått före med beslut i veckan om att använda visir i allt patientnära arbete i äldreomsorgen. Därför är det tydligt att det kommer på nationell nivå nu.

Men orsakerna till att smittan kommit in i äldreomsorgen har flera orsaker och är mycket mer komplext än att efterleva de basala hygienrutinerna.
– Som vanligt finns det inga enkla svar, utan det har många olika förklaringar, säger Ingmar Skoog, professor i psykiatri vid Göteborgs universitet och äldreforskare.

Behöver nära och intim omvårdnad
En omständighet är att människor får äldrevård för att de har olika sjukdomar och ofta behöver nära och intim omvårdnad i olika situationer. Många på äldreboenden och i hemtjänsten har en demensdiagnos vilket gör det svårt med exempelvis information om hygienrutiner och social distansering.

Många äldre som bor på särskilt boende eller har hemtjänst träffar dagligen många personal, vilket ökar risken för smittspridning. Äldre med hemtjänst träffar i genomsnitt 16 personer under en tvåveckorsperiod, en del träffar betydligt fler.
En del har också pekat på att det inom äldreomsorgen och hemtjänsten jobbar många timvikarier med osäkra arbetsförhållanden. Dessutom är omsättningen av personal stor i ett tungt och stressigt arbete, särskilt också nu när ordinarie personal ska stanna hemma vid minsta symtom på sjukdom.

Problem inom ledning och organisation
Ingemar Skoog pekar även på problem inom ledning och organisation. I dag bor cirka 82 000 personer på äldreboenden och 144 00 har hemtjänst. I landets 290 kommuner finns mer än 2 000 äldreboenden och massor av kommunala och privata vårdgivare.
– Trots att personer i behov av äldrevård oftast har det på grund av olika sjukdomar, ligger ansvaret för äldrevård under socialtjänsten. Även om det finns sjukvårdsutbildad personal och vårdcentraler som ansvarar för sjukvården på äldreboenden kan det ibland vara svårt att få gehör för sjukvårdsrelaterade frågor. Den stora variationen mellan och inom kommuner gör att det är svårt att få en överblick. En del ställen fungerar förstås väldigt bra, medan andra fungerar dåligt, skriver han i sin blogg på Senioren.se.

Läs debattartikeln i Svenska Dagbladet där Ingemar Skoog är en av debattörerna.

Bloggen hittar du här

Text Ullacarin Tiderman Foto iStockphoto