Mustaschkampen: Ni män som inte börjat motionera, nu är det dags att komma i gång, kanske en rask promenad runt kvarteret.

Mustaschkampen: Män uppmanas lägga om till en hälsosam livsstil

Fars dag ska bli startpunkten för män som vill lägga om sin livsstil. Det är budskapet i årets mustaschkampen. Motion och bättre mat samt att våga prata om känslor, bör prioriteras.

Prostatacancerförbundet ska tillsammans med 27 regionala prostatacancerföreningar aktivt uppvakta medier i hela Sverige. Mustaschkampen vill få familjerna att tillsammans med slipsen och frukost på sängen ta i lite och säga: ”Varför ska pappa dö 3,5 år före mamma för att han har en betydligt mindre hälsosam livsstil än mamma, det är dags för en förändring!”

Män dör tidigare
Fakta från statistiska centralbyrån, SCB, säger att: Män dör 3,5 år tidigare än kvinnor. Män motionerar mindre än kvinnor och män äter mindre hälsosamt än kvinnor och betydligt mer skräpmat. Dessutom drabbas över 10 000 män varje år av prostatacancer, Sveriges vanligaste cancersjukdom.
Som tur är går sjukdomen att bota om den upptäcks i ett tidigt skede. Därför är det viktigt att alla män som fyllt 50 år går till vårdcentralen och tar PSA-prov. Det finns naturligtvis många män som motionerar och äter rätt men tillräckligt många gör det inte. En uppryckning bland soffpotatisarna är befogad, menar Prostatacancerförbundet.
– Mustaschkampen har tagit fram ett fempunktsprogram för bättre och längre liv, säger Torsten Tullberg, kampanjledare för Mustaschkampen.

Bättre hälsa tema
Fars dag är också en bra dag för män att öva sig att prata om känslor, menar han.
– Allt för många män vill inte blotta sitt inre och har svårt att tala om känslor. Fars dag är rätt dag att våga bryta denna blockering och hela familjen kan hjälpa pappa att våga prata om svåra saker. För om man kan prata om känslor, hälsa och sjukdomar är det lättare att göra något åt sitt hälsoläge.
– Det jag vill förändra är att männen inte ska känna skam. Eftersom en av sjukdomens biverkningar kan vara bristande sexuell förmåga vill många män inte alls tala om sjukdomen. De skäms så mycket att de inte ens efterfrågar den eftervård eller rehabilitering som förhoppningsvis kan lindra problemet.
– Detta vore ett betydligt mindre problem om männen vågade uttrycka sina känslor och sin sårbarhet, säger Pia Andark Johannesdotter,specialistsjuksköterska urologi/operation, Karolinska Universitetssjukhuset och ajd Urologi. Hon är också en av årets ambassadörer för Mustaschkampen.

  • Mustaschkampens fempunktsprogram för ett bättre och längre liv
  1. Män motionerar mindre än kvinnor – Motionerna regelbundet! Regelbunden motion är det bästa receptet för ett långt liv. Vi blir spänstigare, gladare, snyggare, får bättre kondition och koncentrationsförmåga samt sover bättre.
  2. Män äter mindre hälsosamt än kvinnor – Ät rätt och rök inte! Din kost påverkar hur din kropp mår, både på kort och lång sikt.
  3. Män dör 3,5 år tidigare än kvinnor – Stressa mindre Mindre stress förlänger livet. För mycket negativ stress i långa perioder kan ge förhöjt blodtryck, minnes- och koncentrationssvårigheter samt i värsta fall hjärtinfarkt och utmattningssyndrom.
  4. Många män är rädda att tala om känslor, sjukdomar och hälsa – Börja tala om din hälsa! Statistik från SCB visar att var femte man saknar en nära vän.
  5. Vid tidig upptäckt går prostatacancer att bota – Ta PSA-prov om du är över 50 år! Om prostatacancer upptäcks tidigt går den att bota. Det är därför det är så viktigt att ta PSA-prov, ett enkelt blodprov som tas på din vårdcentral.

Källor: Folkhälsomyndigheten, Socialstyrelsen, Livsmedelsverket, tobaksfakta.se, Peostatacancerförbundet, Världscancerfonden.

Foto iStockphoto