Nu skärps smittskyddsåtgärdena ytterligare. Bland annat måste restauranger och serveringsställen stänga klockan 23.

Nu skärps restriktionerna ytterligare

I morgon onsdag den 12 januari 2022 skärper Folkhälsomyndigheten smittskyddsåtgärderna ytterligare. Anledningen är den kraftigt ökade smittspridningen och den ökade belastningen på sjukvården. Utan vaccinationsbevis får max 50 personer smalas vid allmänna sammankomster och offentliga tillställningar. Restauranger måste stänga klockan 23.

Smittskyddsåtgärder som införs den 12 januari 2022

  • För allmänna sammankomster och offentliga tillställningar inomhus utan vaccinationsbevis införs ett tak på max 50 personer. Dessutom gäller nuvarande rekommendationerna om enbart sittande publik, max 8 personer per sällskap och 1 meters avstånd mellan sällskap.
  • För allmänna sammankomster och offentliga tillställningar inomhus med över 50 deltagare där vaccinationsbevis används införs krav på max 8 personer per sällskap och 1 meters avstånd mellan sällskap. Fortsatt gäller endast sittande publik.
  • För restauranger införs en begränsning på max 8 personer per sällskap och lokalerna måste stänga senast klockan 23.00. Fortsatt gäller endast sittande servering och krav på 1 meters avstånd mellan sällskap.
  • För mässor införs krav på vaccinationsbevis om antalet deltagare överstiger 50 personer. Trängsel får ej förekomma och det krävs ett utrymme på 10 kvadratmeter per person.
  • För den långväga kollektivtrafiken gäller enbart sittande resenärer. Och munskydd bör användas när många reser tillsammans.
  • Alla vuxna ska begränsa antalet nära kontakter inomhus genom att avstå från större middagar och fester samt liknande sociala sammanhang. De allmänna råden kvarstår om att undvika trängsel, hålla avstånd och att resa vid andra tider än rusningstrafik.
  • Föreningar för kultur, idrott och fritid avråds från att ordna eller delta i läger, cuper eller andra större aktiviteter inomhus med deltagare som vanligtvis inte samlas.
  • Vid utbildningar för vuxna, ska man undvika trängsel och stora samlingar. Närundervisning är huvudregeln, men för universitet och högskolor kan undervisning på distans användas för att undvika trängsel i undervisningslokalerna. Studenter ska kunna genomföra obligatoriska moment och examinationer i mindre grupper och vid fler tillfällen.

De nya smittskyddsåtgärderna kommer att gälla tills vidare men regeringen och Folkhälsomyndigheten gör kontinuerligt bedömningar om åtgärderna är nödvändiga. Målet är att åtgärderna inte ska ligga kvar längre än absolut nödvändigt.

Deltagartak på 500 personer
Folkhälsomyndigheten vill också införa ett deltagartak på 500 personer vid allmänna sammankomster, offentliga tillställningar och mässor inomhus där vaccinationsbevis används.
Folkhälsomyndigheten vill också sänka antalet deltager från 50 till 20 personer vid privata sammankomster i lokaler som kan hyras, som festlokaler eller festbåtar.

För utländska medborgare från 18 år vill Folkhälsomyndigheten återinföra krav på ett max 48 timmar gammalt negativt covidtest vid inresa till Sverige.
För att ovanstående förändringar ska genomföras krävs regeringsbeslut. 

Alla som kan ska jobba hemifrån
Regeringen uppmanar alla som kan att arbeta hemifrån. Detta har gällt från och med den 23 december och är en viktig del för att minska smittspridningen.

Text Ullacarin Tiderman Foto iStockphoto