En ny äldreomsorgslag ska, enligt uppdraget, komplettera socialtjänstlagen med särskilda bestämmelser om vård och omsorg om äldre.

Ny äldreomsorgslag till 2022

Regeringen har tillsatt Socialstyrelsens generaldirektör Olivia Wigzell som särskild utredare med uppdrag att föreslå en ny äldreomsorgslag. Målet är att förbättra äldreomsorgen samt tydliggöra både dess uppdrag och innehåll.

– Svensk äldreomsorg ska vara trygg. Med en äldreomsorgslag blir det tydligare vad kommunerna och verksamheterna ska leva upp till. Utredningen ska också lämna förslag som stärker tillgången till medicinsk kompetens, enligt socialminister Lena Hallengren.

Äldreomsorgslagen ska komplettera socialtjänstlagen med särskilda bestämmelser om vård och omsorg om äldre. Den ska även innehålla bestämmelser om en nationell omsorgsplan. I utredarens uppdrag ingår även att lämna förslag som ska stärka tillgången till medicinsk kompetens inom äldreomsorgen.

– Det låter alldeles förträffligt. Jag skulle nästan kunna säga äntligen! Allt som kan förbättra äldreomsorgen välkomnar vi i förbundet, säger Liza di Paolo-Sandberg, förbundsordförande i SKPF Pensionärerna.

Den pågående pandemin har visat på klara brister i patientsäkerheten inom den kommunala vården. Utredaren ska därför lämna förslag på hur tillgången till medicinsk kompetens kan bli bättre i den kommunala verksamheten. Och vid behov även på den kommunala ledningsnivån.

Uppdraget ska redovisas senast den 30 juni 2022.

Text Ullacarin Tiderman Foto iStockphoto

Senaste artiklarna