Etikett: Äldreomsorgslag

Starkare skrivning för äldre i socialtjänstlagen

PRO och SKPF föreslår att socialtjänstlagen inför begreppet ”goda levnadsförhållanden” i stället för ”skälig levnadsnivå”. Ambitionsnivån vad gäller välfärden för äldre måste höjas, inte sänkas. Det skriver de två pensionärsorganisationerna PRO och SKPF i ett remissvar om en förändrad socialtjänstlag. Förbunden är också positiva till en ny äldreomsorgslag.

Ny äldreomsorgslag till 2022

Regeringen har tillsatt Socialstyrelsens generaldirektör Olivia Wigzell som särskild utredare med uppdrag att föreslå en ny äldreomsorgslag. Målet är att förbättra äldreomsorgen samt tydliggöra både dess uppdrag och innehåll.

Ny äldreomsorgslag på gång

– För mig är det uppbenbart att regelverket kring äldreomsorgen är för svagt. Kvaliteten är för ojämn, sade socialminister Lena Hallengren på presskoferensen när Coronakommissionens delrapport presenterades och sa att regeringen ska presentera två åtgärdsförslag.