Garantitillägget ger en nödvändig förstärkning i kassan till dem med svagast ekonomi, enligt SKPF pensionärerna.

Ny Sifo-undersökning: 8 av 10 svenskar säger ja till garantitillägget

Nära 8 av 10 svenskar säger ja till det garantitillägg som skulle ge de fattigaste pensionärerna i genomsnitt 750 kronor mer i månaden, enligt en ny Sifo-undersökning beställd av PRO, SKPF Pensionärerna, Tantpatrullen och Sveriges Kvinnolobby. Förmånen behövs för att minska risken för fattigdom bland äldre kvinnor och för att fler kvinnor ska kunna leva ett självständigt liv efter pension.

En stor grupp pensionärer, varav de flesta är kvinnor, får orimligt låga pensioner. Nästan hälften av alla kvinnor har en så låg pension att den behöver kompletteras med någon del av grundskyddet, det vill säga garantipension och bostadstillägg. Även kvinnor som arbetat ett helt yrkesliv får alltså så låg pension att de blir beroende av bidrag från det yttersta skyddsnätet på äldre dagar. Nästan var femte kvinna över 65 år i Sverige har så låg inkomst att hon riskerar fattigdom. Det är högst andel i hela Norden. När nu mat- och elpriserna skenar förvärras situationen för dessa kvinnor ytterligare.

 Garantitillägget som kommer kunna betalas ut redan i augusti är en livboj till alla de äldre kvinnor som nu får vända på varje krona för att klara de allra nödvändigaste utgifterna. De har inte tid att vänta på en pensionsreform som kan bli verklighet först om flera år, säger Clara Berglund, generalsekreterare för Sveriges Kvinnolobby.

Garantitillägget har stöd i befolkningen
Garantitillägget har ett starkt stöd i befolkningen. Den Sifo-undersökning som presenteras i dag och som beställts av PRO, SKPF Pensionärerna, Tantpatrullen och Sveriges Kvinnolobby visar bland annat att 78 procent av svenskarna i åldrarna 18–79 år är positiva till förslaget om ett garantitillägg. Flera av oppositionspartierna har inte gett besked om hur de ställer sig till garantitillägget, men deras väljare stödjer förslaget. 7 av 10 av Moderaternas och Kristdemokraternas väljare är positivt inställda till tillägget och nära 8 av 10 av Centerpartiets väljare stödjer förslaget. Även en majoritet av Liberalernas och Sverigedemokraternas väljare är positiva till förslaget.

‒ Garantitillägget ger en nödvändig förstärkning i kassan till dem med svagast ekonomi. Det blir ännu viktigare nu när prisökningarna slår hårt mot hushållen. Riksdagen har ett mycket starkt stöd från svenska folket för att trycka på JA-knappen till garantitillägget. Det handlar inte minst om dem som jobbat ett helt yrkesliv i vård och omsorg, säger Liza di Paolo-Sandberg, förbundsordförande för SKPF Pensionärerna.

Garantitillägget bara ett första steg
Garantitillägget är inte perfekt. Att en miljon pensionärer, varav 80 procent är kvinnor, behöver ett tillägg för att pensionen ska räcka till visar på hur stort behovet av en genomgripande reformering av hela pensionssystemet är.
 I väntan på att en sådan reform kan genomföras är ett tillskott till de med allra lägst pensioner helt nödvändigt. I nästa steg förväntar vi oss att inbetalningarna till pensionssystemet ökar, säger Christina Tallberg, ordförande i Pensionärernas riksorganisation, PRO.

 Dagens pensionssystem som bygger på livsinkomst gynnar män och missgynnar kvinnor. Kvinnor får lägre lön för sitt slit. Därför behövs både garantitillägg och ett nytt pensionssystem, säger Birgitta Sevefjord ordförande för Tantpatrullen.

Om undersökningen
Totalt samlades 1030 intervjuer bland allmänheten i åldrarna 18–79 år. Detta via Kantar Publics slumpmässigt rekryterade onlinepanel. Undersökningen genomfördes mellan 8–10 april 2022.

Till debattartikeln på Aftonbladet