Nya råd om mat ska ge äldre bättre hälsa

Måltiderna inom äldreomsorgen har stor betydelse för äldres livskvalitet. Men de ger inte bara energi och näring, som är viktigt för den åldrande människan. Måltiden är också ett positivt avbrott i vardagen och bidra till glädje, gemenskap och meningsfullhet. För många är det dagens höjdpunkt.

Livsmedelsverket har tagit fram nya råd om måltiderna i hemtjänst och på äldreboenden. Råden finns samlade i ett häfte där man satt individens behov i centrum; Nya råd om bra måltider i äldreomsorgen.
Undernäring är en av de största utmaningarna i äldreomsorgen. Därför menar Livsmedelsverket att måltiderna ska utgå från individens behov och önskemål. På så sätt vill man främja aptit och matglädje och måltiderna blir då en tydligare del av omvårdnaden.

Måltiden är viktig
I dag finns närmare en halv miljon människor över 80 år i Sverige och de blir allt fler i takt med att medellivslängden ökar. En stor del av de äldre på äldreboenden, men också många som bor hemma, får tillagad mat på boendet eller via hemtjänst.
– Chansen att man äter så mycket man behöver ökar om maten är aptitlig och måltiden i sin helhet upplevs som positiv. Maten och måltiden är alltså viktig, inte bara för att man ska täcka behovet energi och näringsämnen, utan även för vår livskvalitet. Det gäller alla åldrar, säger Anette Jansson, dietist på Livsmedelsverket.

Ska ha hög kvalitet
Åldrandet gör att risken för sjukdom och undernäring ökar. Det är därför av extra stor vikt att de måltider som serveras i äldreomsorgen håller hög kvalitet, är säkra och anpassas efter de äldres önskemål.
– Bra måltider är en viktig grund för såväl friska som sjuka äldre men behöver ibland kompletteras med särskilda insatser vid vissa sjukdomstillstånd. Livsmedelsverket ansvarar för generella råd om äldreomsorgens måltider och Socialstyrelsen ansvarar för kunskapsstöd om individuell nutritionsbehandling för att förebygga och behandla undernäring samt vid specifika sjukdomstillstånd, skriver Livsmedelsverket på sin hemsida.

Råden kan beställas från Livsmedelsverket

Eller laddas ner som pdf
Måltider i äldreomsorgen

Läs mer på Socialstyrelsen

Text Ullacarin Tiderman Foto iStockphoto

Senaste artiklarna