Folkhälsomyndigheten rekommenderat munskydd i kollektivtrafiken under tider där trängsel ofta förekommer.

Ökade nationella restriktioner

Vid en pressträff under torsdagen den 21 januari beslutade regeringen att förlänga de nationella restriktionerna. Anledningen är att Sverige fortfarande befinner sig i en extraordinär situation. Smittspridningen av covid-19-viruset är kvar på en mycket hög nivå och vården är fortsatt mycket ansträngd.

Fortsatt är hälso- och sjukvården svårt ansträngd av pandemin. Samtidigt måste mycket av den planerade vården ställas in eller skjutas upp. En omfattande testning och smittspårning samt vaccinationsinsatser lägger ytterligare uppgifter på vårdens medarbetare. Regeringen tillsammans med Folkhälsomyndigheten, menar därför att det är nödvändigt att förlänga ett antal restriktioner och rekommendationer.

• Regeringen förlänger alkoholförbudet från klockan 20 till och med den 7 februari 2020.

• Anställda på statliga myndigheter ska i möjligaste mån arbeta hemifrån. Detta förlängas till och med den 7 februari 2021. Alla som kan arbeta hemifrån ska göra det och arbetsgivare ska underlätta för anställda att kunna göra det.

• Folkhälsomyndighetens rekommendation om gymnasieskolan innebär att undervisningen ska bedrivas som en kombination av fjärr- eller distansundervisning och viss närundervisning. Detta gäller från och med den 25 januari till och med den 1 april 2021.

• Från och med den 7 januari 2021 har Folkhälsomyndigheten rekommenderat munskydd i kollektivtrafiken under tider där trängsel ofta förekommer. Detta kommer att gälla våren ut.

• Regeringen uppmanar fortsatt kommuner och regioner att hålla verksamhet som allmänheten har tillträde till och som inte är nödvändig, stängd fram till och med den 7 februari 2021. Det är dock viktigt att idrotts-, fritids-, och kulturaktiviteter för barn och unga födda 2005 och senare, såväl utomhus som inomhus, undantas från regeringens vädjan att stänga ner verksamheter.

• Offentliga aktörer bör återuppta verksamheterna för barn och unga födda 2005 och senare. Lokaler och anläggningar bör hållas öppna för barn- och ungdomsaktiviteter. Sådana aktiviteter, såsom kulturskola, öppen fritidsverksamhet och aktiviteter inom föreningslivet, som kan genomföras utan ökad risk för smittspridning, bör fortgå i så stor utsträckning som möjligt om föreskrifter och allmänna råd kan följas. Barn och unga är inte drivande i pandemin. De negativa följder för barn och ungas hälsa som annars riskeras är betydande.

 Arbetsmiljöverket får i uppdrag att göra en riktad tillsynsinsats med fokus på riskutsatta branscher för smittspridning av sjukdomen covid-19. Uppdraget ges mot bakgrund av att många yrkesgrupper inte har möjlighet att arbeta hemifrån under pandemin.

Text Ullacarin Tiderman Foto iStockphoto