Ökar smittspridningen kan munskydd bli aktuellt

Om smittspridningen ökar igen kan restriktionerna komma att skärpas väsentligt, uppger Folkhälsomyndigheten. Det kan bli tal om både munskydd och att sätta anhöriga till smittade i karantän. 

Socialminister Lena Hallengren, S, anser att regeringen och myndigheterna har ett långsiktigt perspektiv i arbetet med pandemin, ett perspektiv alla bör ha, enligt henne.
Folkhälsomyndigheten har tidigare presenterat tre scenarier för smittspridningen, där ett handlar om en avtagande spridning, medan två scenarier handlar om ökande spridning.
Ett fokusområde som Folkhälsomyndigheten lyfter är att stärka förmågan att hantera lokala utbrott, så kallade klusterutbrott.

Fortsatt distansering
Råden till allmänheten kvarstår under hösten, men även lokala råd kan bli aktuella och likaså begränsningar av allmänna sammankomster, enligt socialministern. Det kan även komma restriktioner för personer som bor med smittade personer.
Folkhälsomyndighetens generaldirektör Johan Carlson sa vid den gemensamma presskonferensen i veckan att det finns all anledning att hålla fast vid grundbultarna i strategin, eftersom smittan ökar i många länder i Europa. Fortsätta med de tre huvudreglerna: tvätta händerna, stanna hemma om du är sjuk, och håll avstånd till andra.

Men det är viktigt med regionala och lokala strukturer på plats för eventuella lokala utbrott, sa Johan Carlson. Man ska även underlätta arbetet med att kartlägga var smittspridningen sker i landet för att kunna följa den i realtid.
– De rekommendationer som vi ger är de lägsta möjliga för hela landet, säger Johan Carlson.

Regler lokalt kan skärpas
Man ser även över arbetet med att ha restriktioner för personer som bor med smittade, exempelvis att vuxna som bor tillsammans med en smittad person arbetar hemma.
Johan Carlson säger att man kan skärpa restriktionerna lokalt om det skulle behövas vid ett utbrott. Exempelvis att begränsa allmänna sammankomster i ett särskilt geografiskt område. Även munskydd kan ha ett värde ”under en övergångstid” vid sådana händelser, menade Carlson.

Text Ullacarin Tiderman Foto iStockphoto