För sköra äldre med nedsatt aptit är många små måltider spridda över dygnet avgörande för att förebygga undernäring.

Risk för undernäring bland äldre i hem och boenden

Äldre med hemtjänst och i äldreboende har hög risk att drabbas av undernäring. Därför är individuella måltidslösningar i hemtjänsten viktig, enligt Livsmedelsverket. Men bara hälften av alla kommuner erbjuder individuella lösningar i hemtjänsten och bara 60 procent av kommunerna erbjuder sex måltider dagligen på samtliga boenden, vilket Livsmedelsverket rekommenderar.

Livsmedelsverket kartlägger sedan 2018 kommunala måltidsverksamheten inom äldreomsorgen. Vid undersökningen 2021 svarade sammanlagt 238 av Sveriges 290 kommuner på någon av enkätfrågorna.
Undersökningen som rörde matsituationen i hemtjänsten visade att bara hälften av kommunerna erbjuder flera olika typer av måltidsstöd, trots att individuella måltidslösningar minskar risken för undernäring.

Matlåda är det vanligaste måltidsstödet som erbjuds. De flesta kommuner, 76 procent, erbjuder matlåda från ett kommunalt kök. Andra alternativ kan vara matlåda från en privat restaurang eller färdig mat från livsmedelsbutik.

Få kommuner erbjuder mellanmål
Bara en tredjedel av kommunerna erbjuder matlagning i hemmet, och då oftast högst 20 minuters matlagningsstöd. I en fjärdedel av kommunerna kan de äldre få ledsagning till en restaurang och i sex procent av kommunerna kan man också få en måltidsvän, det vill säga någon att äta tillsammans med.

Enligt Livsmedelsverket har äldre med hemtjänst hög risk att drabbas av undernäring. Därför är det viktigt med många små näringstäta mellanmål. Endast tolv procent av kommunerna erbjuder dock så kallade planerade mellanmål. Det kan bero på att vissa äldre väljer bort måltider, till exempel mellanmål, av ekonomiska skäl.

Borde servera minst sex måltider per dag
För sköra äldre med nedsatt aptit är många små måltider spridda över dygnet avgörande för att förebygga undernäring. Livsmedelsverket rekommenderar därför att man serverar minst sex måltider per dag på äldreboenden. Den kartläggning man nu gjort visar att endast sex av tio kommuner erbjuder minst sex måltider dagligen på samtliga sina boenden. Ytterligare tio procent erbjuder det på minst tre av fyra boenden.

Även om det är en liten ökning jämfört med hur det såg ut 2018, är det för få med tanke på att undernäring är vanligt bland sköra äldre.
– Det är alldeles för få fortfarande. För en äldre person med dålig aptit kan sex små måltider vara skillnaden mellan liv och död, säger Emelie Eriksson, projektledare på Livsmedelsverket, i en intervju till Sveriges Radio Ekot.

  • Undersökningen 2021
    Livsmedelsverket skriver i sin rapport: För äldre är måltiderna avgörande för att motverka undernäring. En god och trivsam måltid bidrar också till livskvaliteten och kan ge dagen struktur och mening. För att utnyttja måltidens hela potential behöver måltidspersonal och omsorgspersonal samverka.
    I Livsmedelsverkets kartläggning uppgav 65 procent av kommunerna att det finns en samverkan om måltider. Gemensamma möten och kostombud bland personalen inom äldreomsorgen nämndes som exempel.

Text Ullacarin Tiderman Foto iStockphoto