Gångassisterande robotar kan hjälpa till vid rehabilitering efter en stroke.

Robotar stöd vid gångrehabilitering

Robotar vid gångträning efter stroke kan ge en skräddarsydd och snabbare rehabilitering. På Umeå universitet har man undersökt om gångassisterande robotar kan hjälpa till när personer behöver gåträna.

I en avhandling från Umeå universitet har undersökt hur väl en robot kan fungera som träningsassistent. En person som drabbas av stroke kan få begränsad rörelseförmåga som påverkar personens vardag och livskvalitet. Ett viktigt steg i årehabiliteringen är då att förbättra gångförmågan.

Snabbare rehabilitering
Heidi Nedergård, doktorand vid Umeå universitet, har i sin avhandling undersökt hur och om  just gångassisterande robotar kan hjälpa till vid rehabiliteringen. Resultaten visar att roboten är ett bra hjälpmedel.

Personer som under sex veckor tränat med en gångassisterande robot uppgav att det inledningsvis kunde kännas svårt att hitta en jämn rytm i träningen, men att det var positivt att känna sig utmanad fysiskt och mentalt – det var kul, helt enkelt. Möjligheten att få regelbunden återkoppling via rapporter om hur lång sträcka man gått, gav också ett positivt utslag.

Bra komplement till vanlig rehabilitering
Samtidigt var fysioterapeutens roll och uppmuntran avgörande för att motivationen skulle bibehållas under träningen.

– Tekniska uppfinningar kan stötta och effektivisera rehabilitering efter stroke, men de bör inte ses som en ersättning, utan snarare som komplement till konventionell rehabilitering och bör vidareutvecklas i samarbete med fysioterapeuter och patienter, anser Heidi Nedergård.

Text Peter Sandberg Foto iStockphoto