SKPF med äldreminister till Köpenhamn

Måndag den 18 september besökte förbundsordförande Berit Bölander tillsammans med äldreminister Åsa Regnér och de övriga pensionärsorganisationerna Köpenhamn för att bland annat träffa Danmarks äldreminister Thyra Frank.

På plats i Danmark diskuterade den svenska delegationen bland annat Danmarks arbete med en nationell demenshandlingsplan, personalpolitik och bytte erfarenheter kring äldrepolitiken.

Delegationen besökte också Rundskuedagens Plejecenter, ett äldreboende bland sex andra så kallade profiläldreboenden i Köpenhamn. Rundskuedagens Plejecenter profilerar sig inom mat och måltider, där maten bland annat lagas ekologiskt och från grunden på plats. Målet är att boendeformen både ska skapa en ombonad hemmamiljö, men också minska risken för undervikt och näringsproblem. Senare besökte delegationen Living Lab Strandvejen, ett rehabiliterings- och aktivitetscentrum där ny teknologi utvecklas för användning inom äldreomsorgen.

Under eftermiddagen besökte Åsa Regnér Nationellt Videnscenter för demens som utreder och behandlar demens, forskar kring sjukdomen och sprider kunskap om demens i ett nationellt och internationellt samarbete.

– Det har varit intressant att tillsammans med de svenska pensionärsorganisationerna göra ett studiebesök i dansk äldreomsorg. Danmark står inför samma utmaningar som Sverige; hur tar vi hand om en allt äldre åldrande befolkning på bästa sätt? Vi besökte även ett boende och pratade om hur de jobbar med demens och risk för undernäring, säger Åsa Regnér.