Etikett: Äldreminister

Regeringen vill satsa mer på äldreomsorgen

När äldreminister Lena Hallengren presenterade framtidens äldreomsorg, lovade hon nya pengar och investeringar för att öka antalet personal, bygga fler boenden för olika behov, underlätta arbetet i hemtjänsten samt öka användningen av välfärdsteknik.

Lena Hallengren nöjd att pensionärsskatten ska bort

– Vi behöver skjuta till mer resurser i vården och omsorgen om äldre, medger äldreminister Lena Hallengren. De fem miljarder som finansminister Magdalena Andersson lovade i tilläggsbudgeten de kommande åren i olika satsningar, räknar hon med också ska gå till äldreomsorgen.

SKPF med äldreminister till Köpenhamn

Måndag den 18 september besökte förbundsordförande Berit Bölander tillsammans med äldreminister Åsa Regnér och de övriga pensionärsorganisationerna Köpenhamn för att bland annat träffa Danmarks äldreminister Thyra Frank.