Social hänsyn får inte plats i pensionssystemet

Kraven att jobba till 68 är orimligt för många. Andra sociala hänsyn behövs också, menar KG Scherman och Johan Lindholm, ordförande i Byggnad. De inbjuder i en debattartikel till samarbete över generationsgränserna. Eva Eriksson förbundsordförande i SPF Seniorerna välkomna initiativet, liksom Berit Bölander, förbundsordförande i SKPF Pensionärerna.

Byggnads förbundsordförande Johan Lindholm och KG Scherman pensionsdebattör och tidigare generaldirektör i Riksförsäkringsverket, kritiserar i debattartikeln det allmänna pensionssystemets konstruktion och ger förslag på hur det borde reformeras för att fler människor ska få mer rimliga pensioner.

Läs hela debattartikeln på Pensioner och förmåner